«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
Скачать 137.83 Kb.
PDF просмотр
Название«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
страница1/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер137.83 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
 
«Имсталькон»   
акционерлік қоғамы 
 
 
 

 
 
 
 
«Имсталькон» АҚ бірінші 
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА    
шегіндегі бірінші атаулы купонды облигациялар 
шығарылымының 
ПРОСПЕКТІ 
 
Сомасы: 4 000 000 000 (төрт миллиардтеңге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан РеспубликасыАлматы қ., 2009 жыл 

«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі  
бірінші атаулы купонды облигациялар шығарылымының проспекті  
 
1.  Осы  облигациялар  шығарылымы  «Имсталькон»  акционерлік  қоғамының  бірінші 
облигациялық бағдарламасының проспектіне сəйкес жүзеге асырылады. 
2. ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 
• Облигациялық  бағдарлама  проспекті  мемлекеттік  тіркелген  күн:  2009  жылғы  «___» 
_______________. 
• Шеңберінде  шығарылым  жүзеге  асырылатын  ақшалай  көріністегі  облигациялық 
бағдарлама көлемі: 8 400 000 000 (сегіз миллиард төрт жүз миллион) теңге 
• шығарылымның реттік нөмірі: 1 (бірінші) 
• алдыңғы  облигациялар  шығарылымдары  туралы  мəліметтер  (шығарылымды 
уəкілетті  органда  тіркеу  күні,  облигациялар  саны,  номиналды  құны  бойынша 
шығарылым  көлемі,  осы  облигациялық  бағдарлама  шегінде  əрбір  шығарылым 
бойынша  жеке-жеке  орналастырылған  облигациялар  саны:  эмитент  бұрын-соңды 
облигациялар шығарған емес. 
• Эмитент ертеректе шығарған əрбір бағалы қағаз түрімен ұстаушыларына берілетін 
құқықтар, соның ішінде шектеулерді бұзғанда жүзеге асырылған (ковенант) жəне 
ұстаушылардың құқықтарды жүзеге асыру тəртібін көрсете отырып, ұстаушылармен 
жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 
эмитент бұрын-соңды облигациялар шығарған емес. 
 
3. ШЫҒАРЫЛЫМ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 
38. 
Облигациялар туралы мəліметтер 
 
1) 
облигациялар түрі – атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген. 
 
2) 
шығарылатын облигациялар саны – 40 000 000 (қырық миллион) дана 
облигациялар  шығарылымының  жалпы  көлемі  –  4 000 000  000  (төрт  миллиард) 
теңге 
 
3) 
бір облигацияның номиналды құны – 100 (жүз) теңге 
 
4
келесіні көрсетіпоблигациялар бойынша сыйақы 
 
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі 
Облигациялар  бойынша  сыйақы  мөлшерлемесі  қалқымалы  жəне  инфляция  деңгейіне 
қарай  анықталады,  ол  келесі  формула  бойынша  анықталады:  r  =  i  +  m;  (мұндағы,  r  – 
номиналды  құнның  сыйақы  мөлшерлемесінің  мөлшері,  i  –  кезекті  купонды  кезеңнің 
басталуына  дейін  қалған  бір  айдың  алдындағы  соңғы  12  (он  екі)  айдағы  ҚР  Статистика 
жөніндегі  агенттігі  жариялайтын  жылдық  көріністегі  (пайыздағы  индекс  мəні  алу  100%) 
тұтыну бағалары индексінің өсуі/түсуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі; m - 2% (екі 
пайыз)  мөлшеріндегі  белгіленген  маржа.  Тұтыну  бағаларының  индекс  көрсеткішінің 
атауы,  есептеу  алгоритмі,  т.б.  өзгерген  жағдайда  купонды  сыйақыны  есептеу  кезінде 
Қазақстан  Республикасының  Статистика  жөніндегі  агенттігі  белгілейтін  баламалы 
көрсеткіш қолданылады. Жоғарғы шек мəні облигациялардың номиналды құнының rmax 
=  15%  (он  бес  пайыз)  жылдығы  деңгейінде,  төменгі  облигациялардың  номиналды 
құнының rmin = 7% (жеті пайыз) жылдығы деңгейінде белгіленеді. 

Купонды  сыйақы  жылына  екі  рет  қайта  қарастырылады.  Облигациялардың  бірінші 
айналым жылы сыйақының купонды мөлшерлемесі белгіленеді, 11% жылдықты құрайды. 
Екінші  айналым  жылынан  бастап  сыйақы  мөлшерлемесі  қалқымалы  болады  жəне 
жоғарыда  аталған  формула  бойынша  анықталатын  инфляция  деңгейіне  байланысты 
болады. 
Сыйақының  жаңа  мөлшерлемесі  туралы  ақпарат  облигация  ұстаушыларына 
www.kase.kz  мекенжайы  арқылы  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  веб-сайтында  хабар  беру 
арқылы келесі купонды кезең басталғанға күнге дейін қалған бір күн бұрын беріледі. 
 
Сыйақы есептеле бастайтын күн 
Осы облигациялар шығарылымы АӨҚО АСС ресми тізіміне енгізілген күн; 
 
Сыйақы төлеу кезеңділігі жəне күні 
Осы облигациялар шығарылымы АӨҚО АСС ресми тізіміне енгізілген күннен бастап 
өтеу  мерзіміне  дейін  облигациялар  айналымының  əр  6  (алты)  айы  сайын  жылына  2  (екі) 
рет  
 
Төлеу тəртібі мен шарттары 
Сыйақы  облигация  ұстаушыларының  ағымдағы  шоттарына  ақша  аудару  арқылы 
теңгемен төленеді. Сыйақы төлемдер төленіп отырған кезеңнің соңғы күні басталғандағы 
жағдай  бойынша  алуға  құқылы  тұлғаларға  төленеді.  Облигациялар  бойынша  кіріс  төлем 
төленетін  кезеңнің  соңғы  күнінен  кейінгі  күннен  бастап  10  (Он)  жұмыс  күні  ішінде 
төленеді. 
Инвестор  Қазақстан  Республикасының  резиденті  болмаса,  облигациялардың 
номиналды  құны  мен  сыйақсы  Қазақстан  Республикасының  ұлттық  валютасында  ғана 
төленеді. 
 
Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі  
Төлем  облигациялар  айнала  бастаған  күннен  бастап  жыл  сайын  өтеу  мерзіміне  дейін 
əрбір  алты  ай  сайын  360/30  (бір  жылда  360  күн/бір  айда  30  күн)  уақыттық  база  есебінде 
жылына екі рет қазақстан теңгесімен жүргізіледі. 
 
Индекстелген облигациялар шығарылған кездегі есеп айырысу тəртібі 
Осы шығарылым облигациялары индекстелмеген. 
 
Сыйақы төлеу үшін облигация ұстаушыларының тізілімін тіркеу 
Тізілім  төлем  төленетін  кезеңнің  соңғы  күні  басталғанда  тіркеледі.  Облигациялар 
бойынша  сыйақы  төлем  төленетін  кезеңнің  соңғы  күнінен  кейінгі  күннен  бастап  10  (он) 
жұмыс күні ішінде төленеді. 
Соңғы сыйақы облигациялар өтемімен бір уақытта төленеді. 
 
5) келесілерді көрсетіпоблигацияларды айналдыру жəне өтеу туралы 
мəліметтер 
 
Облигациялардың айналу мерзімі жəне өтеу шарттары  
Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 7 (жеті) жыл. 
 
Облигациялар өтелетін күн; 
       Облигациялар облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы 
соңғы  купонды  сыйақы  бір  уақытта  төленіп,  теңгемен  облигацияның  номиналды  құны 
бойынша айналым мерзімінің соңында өтеледі. 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница