«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
Скачать 137.83 Kb.
PDF просмотр
Название«Имсталькон» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші атаулы купонды
страница2/9
Дата конвертации04.09.2012
Размер137.83 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Облигациялар өтелетін жер 
Облигацияларды өтегенде олардың номиналды құнын төлеу жəне облигациялар бойынша 
сыйақы төлеу «Имсталькон» АҚ атқарушы органы орналасқан жерде жүргізіледі: Алматы 
қ., Жетісу-2 ықш.ауд., 71 б. 
 
Облигацияларды өтеу əдісі 
Негізгі  қарыз  сомасын  өтеу  облигация  ұстаушыларының  тізілім  деректеріне  сəйкес 
облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады. 
Осы  облигациялар  шығарылымының  проспектімен  облигацияларды  акцияларға 
айырбастау  қарастырылмағандықтан,  облигацияларды  өтеу  кейіннен  сату  немесе 
акцияларға  айырбастау  мақсатынсыз  номиналды  құндағы  сыйақыны  төлеу  арқылы 
орналастырылған облигацияларды айналымнан алу арқылы жүргізіледі. 
 
6) 
облигациялар бойынша қамтамасыз ету  
Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмейді. 
 
7)  облигация  ұстаушыларының  өкілі  туралы  мəліметтер  (атауы,  орналасқан 
жерібайланыс телефондарыатқарушы органның бірінші басшысыныңмүшелерінің 
аты-жөніболсаəкесінің аты
Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған.  
 
8)  Есепке  алу  тəртібі  жəне  облигациялар  бойынша  құқықтар  (тіркеуші  туралы 
мəліметтер 
Облигация  ұстаушыларының  тізілімдер  жүйесін  «Регистратор  «Зерде»  АҚ  жүргізеді 
(Лицензия  №  0406200451,  2006  жылғы  24  қаңтарда  Қазақстан  Республикасының  Қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу  мен  қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген), 
орналасқан мекенжайы: Манас/Жандосов к-сі, 34А/8А. 
 
9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мəліметтер  
«Zurich  Invest  Management»  АҚ,  19.06.2009ж.  қаржы  қызметтерін  көрсету  туралы  шарт 
№4-74. «Zurich Invest Management» АҚ Қазақстан қор биржасының (KASE) мүшесі болып 
табылады. Куəлік 30.04.2009ж. н/сіз. 
 
10) 
Төлем агенті туралы мəліметтер 
Төлем агенті қарастырылмаған. 
 
11) əрбір облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары 
Облигация ұстаушысы құқылы: 
  номиналды құнды немесе басқа мүліктік баламасын алу; 
  осы проспектімен қарастырылған мерзімде сыйақы алу; 
  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  қарастырылған  тəртіпте  ақпарат  алу 
құқығы; 
  облигацияларын еркін сату жəне басқаша иеліктен айыру; 
  Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасымен 
қарастырылған 
тəртіпте 
қажеттіліктерін қанағаттандыру; 
  облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар. 
 
Облигацияларды  сатып  алу  мерзімі,  тəртібі,  облигациялар  мерзімінен  бұрын  сатып 
алынған  немесе  толық  өтелмеген  жағдайларда  облигациялар  төлеміне  берілген  ақшаны 
қайтару тəртібі 

Осы  шығарылым  облигациялары  бойынша  мерзімінен  бұрын  (толық  немесе  ішінара) 
өтеу қарастырылмаған; 
 
11-1)  Эмитент  облигациялары  бойынша  дефолт  жариялануы  мүмкін  туындаған 
оқиғалар  
•   Облигациялар бойынша дефолт – төлем төленеді деп белгіленген мерзім аяқталған 
күннен  кейінгі  келесі  күннен  бастап  20  (жиырма)  жұмыс  күні  ішінде  купонды 
сыйақыны,  номиналды  құнын  жəне  соңғы  купонды  сыйақыны  төлемеу  немесе 
толық төлемеу. Осы мерзім аяқталғаннан кейін эмитент өз міндеттерін орындамаса, 
облигация  ұстаушыларының  барлық  құқықтары  жəне  олардың  мүдделерін  қорғау 
Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сəйкес  жүзеге  асырылады.  Осы 
Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамау белгісіз күш 
жағдайының  салдары  болса,  Компания  осы  Проспект  бойынша  міндеттемелерін 
ішінара  немесе  толық  орындамағаны  үшін  жауапкершіліктен  босатылады. 
Басталуын алдын ала көруге немесе білуге болмайтын жағдайлар (табиғи апаттар, 
əскери  əрекеттер,  т.б.)  белгісіз  күш  жағдайлары  деп  түсініледі.  Белгісіз  күш 
жағдайлары  туындаған  жағдайда  Компанияның  осы  Проспект  бойынша 
міндеттемелерін орындау мерзімі осы жағдайлар мен салдарлары болатын уақытқа 
сəйкесінше кейінге шегеріледі. 
 
Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар  
Эмитент  облигация  ұстаушыларының  алдындағы  сыйақыны  жəне/немесе  негізгі 
қарызды 
төлеу 
бойынша 
міндеттемелерін 
орындамаған 
жəне/немесе 
уақтылы 
орындамаған жағдайда міндетті: 
  эмитенттің  кінəсінен  сыйақыны  жəне/немесе  негізгі  қарызды  төлеу  бойынша 
облигация  ұстаушыларының  алдындағы  міндеттемелерін  орындамаған  немесе 
уақтылы орындамаған жағдайда эмитент ақша міндеттемесін немесе бір бөлігін 
орындау  күнгі  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  Банкінің  ресми  қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін əрбір кешіктірілген күн үшін 
өсімақы есептеп, төлейді. 
 
Эмитенттің  дефолт  фактілері  туралы  ақпаратты  облигация  ұстаушыларына  беру 
тəртібі, мерзімі мен əдістері 
  дефолт  басталған  жағдайда  эмитент  10  (он)  жұмыс  күні  ішінде  тіркеушіден 
дефолт  күнгі  жағдай  бойынша  тіркеуші  тізілімде  тіркеген  облигация 
ұстаушыларының  тізілімін  тіркеушіден  сұрауға  жəне  тізілімді  алған  күннен 
бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде басылымдарда, «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
немесе  сайт  www.imstalcon.kz  арқылы  осы  проспектпен  қарастырылған 
шарттарда  міндеттемелерін  орындай  алмайтындығы  туралы  хабарлауға 
міндетті.  Хабарламада  эмитенттің  орындалмаған  міндеттемелерінің  көлемі, 
сондай-ақ орындамау себебі қамтылуы керек. 
 
Эмитент дефолт болған жағдайда облигация ұстаушыларының өз қажеттіліктерін 
қанағаттандыру бойынша ықтимал əрекеттері 
Эмитент  купонды  сыйақыны  жəне/немесе  негізгі  қарызды  төлеу  бойынша 
міндеттемелерін  орындамағанда  немесе  тиісті  түрде  орындамағанда    осы  проспектпен 
қарастырылған мерзімде облигацияларды өтегенде облигация ұстаушысы құқылы: 
  эмитентке  міндеттемелерін  орындау  туралы  жазбаша  талап  жіберуге.  ҚР 
Азаматтық  кодексінің  722-бабына  сəйкес  эмитент  облигация  ұстаушысы  талап 
қойған күннен бастап 30 күннің ішінде қарыз сомасын қайтаруға тиіс; 
  эмитент  облигациялар  бойынша  міндеттемелерін  орындау  туралы  жазбаша 
талапты  алған  кезден  бастап  аталған  мерзім  (30  күн)  ішінде  қанағаттандырмаса 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница