Экономика крыма
PDF просмотр
НазваниеЭкономика крыма
страница20/85
Дата конвертации13.10.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   85

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
 
4.  Культура  управління:  методи  і  стиль  керівництва,  гуманізм,  індивідуальний  підхід,  відношення  до 
персоналу,  професіоналізм  управлінців,  методи  мотивації  і  стимулювання,  підвищення  рівня  задоволеності 
працею.  
5.  Культура  працівника:  етична  культура  (поведінка,  знання  етикету  і  етики,  ціннісні  орієнтації, 
переконання  і  культура  відчуттів)  і  культура  праці  (рівень  освіти  і  кваліфікації,  відношення  до  праці, 
дисциплінованість, старанність, творчість на робочому місці).  
Проте,  при  виділенні  окремих  елементів  структури  організаційної  культури  підприємства  доцільно 
виділити і зовнішні її складові. Так Співак В.А. структуру елементів організаційної культури показує у вигляді 
«двоголової» піраміди, яка включає елементи внутрішньої і зовнішньої культури, а також матеріальну і духовну 
культуру (рис. 4) [2]. 
 
Внутрішня культура 
Зовнішня культура 
 
 
 
поведінка 
 
імідж 
 
соціальна  
 
культура особистості 
 
відповідальність 
 
 
культура  
відношення до клієнтів 
 
комунікацій 
відношення до акціонерів 
 
 
 
 
Духовна 
культура управління 
 
культура 
 
 
Матеріальна 
культура трудового процессу 
 
культура 
культура умов праці і виробництва 
 
культура засобів праці 
 
Рис. 4. Структура елементів корпоративної культури 
 
Вважаємо,  що  таке  відображення  не  може  претендувати  на  універсальність,  застосовність  до  кожної 
конкретної організації, оскільки саме неповторність всіх елементів культури і шляхів їх розвитку залежить від 
унікальності  кожної  окремо  узятої  організації.  У  загальному  випадку,  при  розгляді  елементів  культури  і  їх 
взаєморозташування  для  формування  відношення  до  матеріальних  елементів  як  базисним,  ця  схема 
представляється корисною для використання менеджерами по управлінню персоналом. 
Якщо ж порівнювати розглянуті вище підходи до структури організаційної культури, то стає очевидним, 
що  всі  вони  описують  практично  одні  і  ті  ж  її  елементи,  відмінність  полягає  лише  в  акцентах,  угрупуванні 
чинників і приписуваного ним ступеня значущості, що ще раз підтверджує необхідність подальших досліджень 
практичного прояву дії організаційної культури на результати господарювання, а також формування елементів 
організаційної культури у зв'язку з галузевою особливістю діяльності підприємства. 
Висновки. У сучасних умовах, що характеризуються високою нестабільністю зовнішнього середовища, 
організаційна культура може бути одним з внутрішніх чинників підвищення ефективності діяльності організації. 
Існуючі визначення організаційної культури характеризують її як цілісну категорію з обов'язковими зовнішніми 
(соціальна  відповідальність,  відношення  до  клієнтів,  акціонерів)  і  внутрішніми  (культура  особи,  культура 
комунікацій) елементами, але до теперішнього часу не існує єдиної думки щодо її структурного наповнення , 
тому подальші дослідження будуть направлені на вивчення галузевих особливостей структурного наповнення 
організаційної культури. 
 
Література 
1.  Камерон  К.,  Куинн  Р.  Дианостика  и  изменение  корпоративной  культуры / Пер.  с  англ.  под  ред. 
И.В.Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.  
2.  Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.  
3.  Шейн  Э.  Организационная  культура  и  лидерство / Э.  Шейн;  пер.  с  англ.  под  ред.  В.А.  Спивака. – СПб: 
Питер, 2002. – 336 с. 
4.  Евстигнеев И.С. Эффективность корпоративной культуры: методы анализа и проектирования: дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Иван Сергеевич Евстигнеев. – М., 2005. – 151 с. 
5.  Корпоративна культура: [навчальний посібник]; під заг. ред. Г.Л. Хаєта – К.: Центр навчальної літератури, 
2003. – 403 с. 
6.  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе. – Новосибирск: 
Наука. Сиб. Отделение, 1990. – 246 с. 
 
22
Экономика Крыма №29, 2009 год 
 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   85


Похожие:

Экономика крыма icon1. Современная экономика экономика знаний. Понятие инновации Современная экономика экономика знаний. Конкурентные преимущества, даваемые
Цель курса заключается в формировании у слушателей знаний и навыков об основных
Экономика крыма iconПрограмма учебного курса "Экономика предприятия"
Экономика и управление на предприятии природопользования», 521618 и 511104 «Экономика природопользования»
Экономика крыма iconПрограмма производственной практики Направление подготовки 080100. 62 «Экономика»
Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения...
Экономика крыма icon1 Экономика. Сущность понятия
Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева
Экономика крыма iconРабочая программа производственной практики направление подготовки 080100 Экономика Профиль подготовки «Экономика предпринимательства»
В соответствии с фгос впо по направлению подготовки «Экономика» практика является обязательным разделом основной образовательной...
Экономика крыма iconАннотации рабочих программ ооп подготовки бакалавра направления 080100. 62 «Экономика» по профилю «Мировая экономика»

Экономика крыма iconФормирование сбалансированных лизинговых отношений в организации машиностроения
Специальность 08. 00. 05. – Экономика и управление народным хозяйством экономика
Экономика крыма iconЭкономика предприятий туризма
Рекомендуется для студентов специальности 060817 «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством»
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 1 Москва Центральная 2010 г
Экономика агропромышленного комплекса. Экономика сельского хозяйства
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 8 Москва Центральная 2008 г
Экономика внутренней торговли. Экономика общественного питания
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница