Экономика крыма
PDF просмотр
НазваниеЭкономика крыма
страница8/85
Дата конвертации13.10.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   85

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
 
підприємств.  Система  державного  регулювання  господарської  діяльності  повинна  передбачати  раціональну 
податкову регуляцію заробітної плати найнятих робітників і прибутку підприємств з тим, щоб забезпечувати 
купівельну  спроможність  трудових  доходів  населення.  Шкалу  ставок  оподаткування  не  можна  визнати 
обґрунтованою  і  прогресивною  внаслідок  того,  що  вона,  по-перше,  приводить  до  надмірної  диференціації 
зарплати,  а,  по-друге,  стягується  зі  споживацького  кошику,  який  не  перевищує  навіть  фізіологічний  рівень 
існування.  Практично  оподатковується  весь  кошик  зарплати,  що  є  неприпустимим.  У  зв'язку  з  цим  назріла 
необхідність вдосконалення податкової системи, перш за все, переглядання державної політики оподаткування 
доходів громадян. 
Податкова  регуляція  господарської  діяльності  повинна  бути  побудована  так,  щоб  вона,  з  одного  боку, 
стримувала надмірно високі доходи, але при цьому не ослабляла мотивацію до праці. Для цього дуже важливе 
значення  має  здійснення  переходу  від  фіскальної  до  стимулюючої  податкової  політики  забезпечення 
стабільності  законодавчої  правової  бази.  У  зв'язку  з  цим  доцільно  визначити  порядок  переглядання 
неоподатковуваного  податком  мінімуму  зарплати,  підвищення  його  розміру,  який  не  може  бути  менше,  ніж 
реальний прожитковий мінімум. 
Значна  роль  держави  у  підтримці  і  підвищенні  купівельної  спроможності  заробітної  плати.  Це 
забезпечується, зокрема, за допомогою захисту зарплати від інфляції через механізм індексації. Проте зростання 
інфляції в Україні не супроводжується відповідною корекцією зарплат через її індексацію, індексації підлягають 
грошові  доходи  громадян  в  розмірах,  що  не  перевищують  величини  межі  малозабезпеченості.  Це  дуже 
негативно впливає на платоспроможний попит, що, у свою чергу, призводить до падіння об'ємів виробництва. 
Індексація зарплат в залежності від рівня інфляції слід використовувати як інструмент її гальмування, оскільки 
цей метод припиняє падіння купівельного попиту населення, а, отже, і зниження обсягів виробництва. Проте 
навіть в розвинених країнах механізм індексації зарплат не повністю компенсує підвищення цін на  споживчі 
товари і послуги. У зв'язку з цим доцільно перенести індексацію зарплат із загальнодержавного рівня на рівень 
підприємств,  використовуючи  для  цього  систему  колективно-договірної  регуляції  господарських  відносин. 
Необхідно  відзначити  також,  що  пряма  державна  регуляція  оплати  праці  достатньо  обмежена,  оскільки 
більшість державних підприємств функціонують в умовах ринкових відносин. Світова практика свідчить, що з 
розвитком  цих  відносин  пряма  державна  регуляція  господарської  діяльності  витісняється  непрямою, 
договірною. 
У загальній системі механізму господарювання одне з центральних місць займає соціально-економічний 
механізм регуляції ринку праці, який є доладною системою взаємодії елементів і методів впливу на оптимізацію 
політики зайнятості шляхом використання економічних, правових і соціальних засобів управління населенням 
країни. Для регуляції господарських відносин в Україні в першу чергу потрібно прискорити розробку проектів 
концепцій, законів і нормативних актів, необхідних для практичного використання на місцях широкого арсеналу 
заходів  щодо  податкової,  соціально-економічної  і  фінансово-кредитної  політики,  направленим  на  структурну 
перебудову  виробництв,  створення  нових  підприємницьких  структур,  розвиток  малого  і  середнього  бізнесу, 
підтримку  рівня  попиту  на  ринку  праці,  заохочення  підприємств  до  збереження  і  збільшення  чисельності 
працівників.  Важливе  значення  має  зниження  податкового  навантаження  на  заробітну  плату  по  основному 
місцю  роботи  і  за  сумісництвом,  зменшення  відрахувань  з  фонду  заробітної  плати  підприємства,  вживання 
заходів щодо запобігання падіння об'ємів виробництва. 
Важливим  аспектом  формування  ринкових  відносин  в  нашій  країні  є  підготовка  працівників  нового 
ринкового  типу,  які  володіють  певною  психологією,  культурним  рівнем,  здатні  ефективно  працювати  в 
ринкових  умовах.  Досвід  країн  з  розвиненою  ринковою  економікою  наочно  свідчить  про  те,  що  ринковий 
механізм, як система функціонування економіки, передбачає формування певних важелів і методів ефективного 
впливу на економічні процеси, які відбуваються в тій або іншій країні щодо створення, розподілу і реалізації 
суспільного  продукту,  динаміки  цін  інвестиційних  процесів,  використання  і  відтворення  робочої  сили, 
вдосконалення соціально-господарської системи в цілому. 
Згідно з досвідом розвинених країн світу, розробку і реалізацію національної ідеї необхідно здійснювати 
на основі партнерства всіх органів державного, регіонального і місцевого управління, з одного боку, а з іншого – 
представників  бізнесу,  підприємництва,  підприємств  усіх  форм  власності.  Серед  чинників  впливу  соціально-
господарської  діяльності  на  суб'єкти  господарювання  слід  виділити  рівень  і  динаміку  цін,  співвідношення 
попиту і пропозиції, рівень освіти і професійної підготовки і перепідготовки працюючих, стан оплати праці і 
соціального захисту непрацюючих. 
З цією метою вивільнення працівників в результаті структурних змін в економіці повинно проводитися 
разом із створенням нових робочих місць. У той же час механізм регуляції соціально-господарської діяльності, 
як  найважливіша  складова  загальної  системи  механізму  господарювання,  включає  такі  основні  елементи: 
систему забезпечення мінімальних гарантій у сфері оплати праці і захисту заробітної плати від негативних явищ 
в економіці; багаторівневу договірну систему оплати праці; систему оподаткування заробітної плати і доходів; 
систему інформації про рівень і динаміку заробітної плати і тому подібне. 
При  успішному  вирішенні  проблем  соціально-господарської  діяльності  економіка  країни  зможе 
поступово трансформуватися в ринкову економіку із яскраво вираженою соціальною орієнтацією, що властиве 
розвиненим  країнам,  де  цей  аспект  регуляції  економіки  здійснюється  оптимальними  ринковими  засобами 
регуляції  господарських  відносин,  в  т.ч.  реєстрації  вивільнених  працівників,  їх  соціальної  підтримки  і 
10
Экономика Крыма №29, 2009 год 
 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   85


Похожие:

Экономика крыма icon1. Современная экономика экономика знаний. Понятие инновации Современная экономика экономика знаний. Конкурентные преимущества, даваемые
Цель курса заключается в формировании у слушателей знаний и навыков об основных
Экономика крыма iconПрограмма учебного курса "Экономика предприятия"
Экономика и управление на предприятии природопользования», 521618 и 511104 «Экономика природопользования»
Экономика крыма iconПрограмма производственной практики Направление подготовки 080100. 62 «Экономика»
Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения...
Экономика крыма icon1 Экономика. Сущность понятия
Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева
Экономика крыма iconРабочая программа производственной практики направление подготовки 080100 Экономика Профиль подготовки «Экономика предпринимательства»
В соответствии с фгос впо по направлению подготовки «Экономика» практика является обязательным разделом основной образовательной...
Экономика крыма iconАннотации рабочих программ ооп подготовки бакалавра направления 080100. 62 «Экономика» по профилю «Мировая экономика»

Экономика крыма iconФормирование сбалансированных лизинговых отношений в организации машиностроения
Специальность 08. 00. 05. – Экономика и управление народным хозяйством экономика
Экономика крыма iconЭкономика предприятий туризма
Рекомендуется для студентов специальности 060817 «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством»
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 1 Москва Центральная 2010 г
Экономика агропромышленного комплекса. Экономика сельского хозяйства
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 8 Москва Центральная 2008 г
Экономика внутренней торговли. Экономика общественного питания
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница