Экономика крыма
PDF просмотр
НазваниеЭкономика крыма
страница9/85
Дата конвертации13.10.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   85

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
 
професійної  орієнтації,  перепідготовки,  стимулювання  до  заняття  відповідних  робочих  місць.  Реалізація  цих 
завдань можлива за умови виходу економіки країни з кризи. 
Аналіз економічної ситуації в Україні показує, що деякі механізми регулювання господарських відносин 
вже створено, але повноцінного цивілізованого ринку ще немає. Причиною цьому є глибока економічна криза, 
яка пронизує всі ланки та механізми суспільного виробництва і характеризується глибокими диспропорціями та 
розбалансованістю економіки, прогресуючим спадом виробництва майже в усіх галузях господарства, значним 
вивільненням  робочої  сили,  зростанням  незайнятості  та  безробіття,  підвищенням  цін,  інфляцією.  Тому, 
розв'язуючи  проблеми  стабілізації  економіки,  без  якої  зараз  неможливий  прогрес  у  створенні  ринкового 
господарства,  доцільно  вивчати  та  розробляти  шляхи  формування  сучасних  господарських  відносин, 
використовуючи  зарубіжний  та  вітчизняний  досвід.  За  таких  умов  потрібна  науково  обґрунтована  державна 
політика  в  створенні  умов  ефективного  функціонування  механізмів  нових,  соціально  орієнтованих, 
господарських відносин. 
Господарські  стосунки  охоплюють  різноманітні  сфери  та  ланки  суспільного  виробництва.  Вони 
функціонують  і  в  межах  підприємства,  і  поза  ним.  Не  менш  важливими  являються  також  проблеми 
інфраструктури,  які  виникають  в  умовах  сучасного  формування  господарських  відносин.  Нові,  соціально 
орієнтовані  господарські  відносини,  мають  формуватись  на  основі  забезпечення  зайнятості  та  скорочення 
безробіття, законодавчого регулювання господарських відносин, соціального захисту, соціального партнерства, 
включаючи  колективно-договірне  регулювання  за  участю  профспілок  роботодавців  і  держави,  пенсійного 
забезпечення із повним дотримання Господарського кодексу України. 
В  основу  розглянутої  проблеми  формування  господарських  відносин  при  переході  до  соціально 
орієнтованої ринкової економіки в Україні, покладено теоретичне припущення про те, що головні соціально-
господарські  та  економіко-правові  питання  відтворення  робочої  сили  в  ринкових  умовах,  як  і  суспільного 
продукту взагалі, мають вирішуватись в Україні приблизно так, як і в інших країнах, виходячи з об’єктивних 
закономірностей науково-технічного прогресу, демократичної системи управління виробництвом і суспільством, 
дотримання  норм  права,  товарно-грошових  відносин.  Проте  в  питаннях  формування  господарських  відносин 
при переході до соціально орієнтованої ринкової економіки треба враховувати також і місцеві особливості, а 
саме:  галузеву  та  територіальну  структуру  національного  господарства,  рівень  розвитку  національної 
економічної системи, традиції в системі соціального захисту, рівень розвитку соціального партнерства, якість 
робочої сили тощо. Таким чином, необхідно підвищити взаємозв'язок господарської діяльності та державного 
регулювання  діяльності  підприємств,  що  у  наступний  час  є  перспективним  напрямком  як  для  розвитку 
економіки України, так і для формування сучасних господарських відносин на Україні. 
Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки щодо формування 
господарських відносин в умовах переходу до соціально орієнтованої економіки: 
По-перше, у сучасних умовах великого значення набуває вдосконалення системи господарських відносин 
з урахуванням нових умов державного регулювання ринкової економіки. 
По-друге, в умовах економічної трансформації необхідно підвисити роль соціальних механізмів розвитку 
господарських відносин в умовах нової, соціально орієнтованої, ринкової економіки.  
По-третє,  до  основних  напрямів  розробки  державної  програми  вдосконалення  господарських  відносин 
необхідно долучити сучасний зарубіжний і національний досвід вирішення проблем формування господарських 
відносин в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Нові,  соціально  орієнтовані,  господарські  відносини  створюють  надійні  умови  для  соціально-
економічного  розвитку  України,  позитивно  впливають  на  формування  та  розвиток  умов  для  переходу  до 
соціальної ринкової економіки країни. Це відбувається на основі узгодження місцевих соціальних програм та 
економіко-правових регіональних програм, забезпечує відповідно до умов господарських договорів сприятливі 
умови для ефективного використання та розвитку фінансового потенціалу України. 
Всі  вищеназвані  пропозиції  сприятимуть  розвитку  економіко-правових  механізмів  активізації  процесу 
формування господарських відносин в умовах переходу країни до соціально орієнтованої ринкової економіки. 
 
Література 
1.  Устименко  В.А.  Городская  собственность  и  городское  хозяйство / НАН  Украини.  Институт  экономико-
правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 352 с. 
2.  Вишневський  В.,  Липницький  Д.  Оценка  возможностей  сниже-ния  налогового  бремени  в  переходной 
экономике // Вопросы экономики. – 2000. – № 2. – С. 107-116. 
3.  Правове  регулювання  господарських  відносин  за  участю  промислових  підприємств / за  ред.  В.М. 
Гайворонського. – Харків: Право. – 2000. – 288 с. 
4.  Череп  А.В.  Стимулювання  праці – необхідний  елемент  ринкової  економіки,  що  впливає  на  витрати 
виробництва // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 2. – С. 7-10. 
5.  Господарський  кодекс  України:  Закон  України  від 16.01.2001 р.  № 436-IV // Відомості  Верховної  Ради 
України. – 2003. № 18-22. 
 
 
 
 
Экономика Крыма №29, 2009 год 
11
 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   85


Похожие:

Экономика крыма icon1. Современная экономика экономика знаний. Понятие инновации Современная экономика экономика знаний. Конкурентные преимущества, даваемые
Цель курса заключается в формировании у слушателей знаний и навыков об основных
Экономика крыма iconПрограмма учебного курса "Экономика предприятия"
Экономика и управление на предприятии природопользования», 521618 и 511104 «Экономика природопользования»
Экономика крыма iconПрограмма производственной практики Направление подготовки 080100. 62 «Экономика»
Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения...
Экономика крыма icon1 Экономика. Сущность понятия
Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева
Экономика крыма iconРабочая программа производственной практики направление подготовки 080100 Экономика Профиль подготовки «Экономика предпринимательства»
В соответствии с фгос впо по направлению подготовки «Экономика» практика является обязательным разделом основной образовательной...
Экономика крыма iconАннотации рабочих программ ооп подготовки бакалавра направления 080100. 62 «Экономика» по профилю «Мировая экономика»

Экономика крыма iconФормирование сбалансированных лизинговых отношений в организации машиностроения
Специальность 08. 00. 05. – Экономика и управление народным хозяйством экономика
Экономика крыма iconЭкономика предприятий туризма
Рекомендуется для студентов специальности 060817 «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством»
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 1 Москва Центральная 2010 г
Экономика агропромышленного комплекса. Экономика сельского хозяйства
Экономика крыма iconБюллетень новых поступлений выпуск 8 Москва Центральная 2008 г
Экономика внутренней торговли. Экономика общественного питания
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница