Начальник умп двд и социальной защиты населения
Скачать 352.35 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНачальник умп двд и социальной защиты населения
страница1/6
Дата конвертации19.10.2012
Размер352.35 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Приказ министра труда  
Министр С. бАЙМАГАНбеТОв
ІІД КҚПБ бастығы 
сөздері орналасқан.
ІІД КҚПБ бастығы
Начальник УМП ДВД 
Беттің төменгі тұсында:
Начальник УМП ДВД 
и социальной защиты населения  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 15 декабря 2010 года за № 6682.
___________________________________________________
В нижней части страницы размещены строки:
_________________________________________________ 
(облыс, қала атауы/ наименование области, города)
Республики Казахстан
Приложение 1
«Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
МО/МП
к приказу министра внутренних дел
Басқарма бастығы
This Travel Document contains 32 pages»
Пана іздеген адамның куәлігінің сипаттамасы
Республики Казахстан
Начальник управления ___________________ қолы/подпись
сөздері орналасқан.
г. Астана                   25 ноября 2010 года                № 350-ө
от 29 ноября 2010 года № 498
1. Пана іздеген адамның куәлігінің (бұдан әрі – куәлік) бланкісіндегі барлық деректеме-
Көші-қон полициясы комитеті басқармасы бастығының қол қоюына арналған сызықтың 
9. 1-ші беттің жоғарғы тұсында 4 қатарға мемлекет және құжат атаулары:
Образец 
лері мемлекеттік және ресми тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
О внесении изменений в приказ министра труда 
астына 
В верхней части страницы 1 в 4 строки указано наименование государства и доку-
Бланк свидетельства лица, ищущего убежище (далее – свидетельство), изготавли-
(мұқабаның 1-ші беті) 
Под чертой, предусмотренной для подписи начальника Управления Комитета миграци-
мента:
вается по единому образцу с указанием всех реквизитов на государственном и русском 
и социальной защиты населения Республики 
(1-я страница обложки)
онной полиции, отведено место для проставления гербовой печати, обозначенное буквами 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
языках.
МО/МП әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Казахстан от 26 апреля 2002 года № 91-п 
Көші-қон полициясы комитеті басқарма бастығының қол қоюына арналған сызықтың 
2. Куәлік бланкісі тығыздығы 150, көлемі 103 х 150 мм ақ қағазда дайындалған. 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
астына МО/МП әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
Бланк дәл ортасынан бүгілген, куәліктің сыртқы және ішкі бөлігі 4 бетке орналасқан.
TRAVEL DOCUMENT
«О реализации постановления Правительства 
Қазақстан Республикасының елтаңбасы
Бланк свидетельства выполнен на белой бумаге плотностью 150, формат 103 х 150 
көрсетілген.
Герб Республики Казахстан 
Приложение 2
мм.
Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 
Төменде мынадай текст жазылған:
Бланк  согнут  пополам,  наружная  и  внутренние  части  свидетельства  размещены  на 
БОСҚЫН КУӘЛІГІ
к приказу министра внутренних дел
Ниже размещен следующий текст:
4-х страницах.
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА
Республики Казахстан
«О мерах по реализации Закона 
от 29 ноября 2010 года № 498
«Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан 
(мұқабаның 2-ші беті) 
Сыртқы бетінің жоғарғы бөлігінде орта тұсында төрт қатарға: 
Образец 
тыс сыртқа шығуға және оның аумағына қайтып келуге (кіруге) рұқсатқа ие.
(2-я страница обложки)
В верхней части лицевой страницы в четыре строки по центру полужирным шрифтом 
Республики Казахстан от 23 января  
Sample
The holder is authorized to leave from Republic of Kazakhstan and to return (enter) to 
расположены слова:
Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document».
(мұқабаның 1-ші беті)
2001 года «О занятости населения»
Герб Республики Казахстан 
10. 2–27 беттер шетелдік визаларды қою үшін және басқа қызметтік белгілерді қою 
(1-st page of the cover)
(1-ші беті) 
үшін арналған.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
(1-я страница)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Страницы  2–27  предназначены  для  проставления  виз  иностранных  государств  и 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БОСҚЫН КУӘЛІГІ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
других служебных отметок.
Ішкі істер министрілігі
В соответствии с пунктом 1 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан «О нормативных 
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА
11.  Мұқабаның  2-ші  беті  жол  жүру  құжаты  иесінің  жеке  деректерін  толтыруға 
Министерство внутренних дел
правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
арналған.
1.  Внести  в  приказ  министра  труда  и  социальной  защиты  населения  Республики 
Тегі 
TRAVEL DOCUMENT
      орта тұсында
2-я  страница  предназначена  для  размещения  персональных  данных  владельца 
Казахстан от 26 апреля 2002 года № 91-п «О реализации постановления Правительства 
Фамилия ____________________________________
в середине по центру расположен:
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
проездного документа.
Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона 
Сурет орны
Аты
Convention of 28 July 1951
Бет 2 бөліктен тұрады:
Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Республики  Казахстан  от  23  января  2001  года  «О  занятости  населения»  (зарегист-
Место для 
Имя _______________________________________
Страница состоит из 2 частей:
Герб Республики Казахстан 
рированный  в  Реестре  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  за 
фото
(мұқабаның 2-ші беті)
Беттің төменгі төрттен бір бөлігі – машина оқи алатын аймақ, оған 2 қатарға машина 
№  1904,  опубликованный  в  Бюллетене  нормативных  правовых  актов  центральных  и 
Әкесінің аты
(2-nd page of the cover)
сөздері орналасқан
оқи алатын жазба орналасқан – осы жол жүру құжатында халықаралдық стандарттарға 
иных  государственных  органов  Республики  Казахстан,  2002  год,  №  35,  статья  684) 
Отчество ____________________________________
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
сай негізгі ақпараты бар қаріпті-цифрлы код;
Беттің төменгі бөлігінде орта тұсында төрт қатарға: 
следующие изменения:
Туған күні, айы, жылы және туған жері _____________________ 
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT
Нижняя четверть страницы – машиночитаемая зона, в 2 строках которой располагается 
В нижней части страницы по центру в четыре строки расположены слова:
абзацы третий, четвертый пункта 1 исключить;
Дата и место рождения 
машиночитаемая запись – буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с между-
Қазақстан Республикасында 
в  Типовом  положении  об  уполномоченном  органе  по  вопросам  занятости,  утверж-
Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын 
___________________________________________________
народным стандартом основную информацию, имеющуюся в проездном документе;
пана іздеген адамның куәлігі
денном указанным приказом:
құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан 
Азаматтығы  ____________________________________________
Беттің жоғарғы төрттен бір бөлігі- 35 х 45 көлемді оған жол жүру құжатының иесінің 
Свидетельство лица, ищущего убежище 
в пункте 6:
келтірмейді және оған қатысы болмайды.
Гражданство 
This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document 
суреті  орналасқан  аймақ,  мөр  басылатын  орын  және  мынадай  жол  жүру  құжатының 
в Республике Казахстан
слова «Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в 
Босқын  деп  танылғаны  және  Қазақстан  Республикасының  қорғауында  болатыны 
which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects 
деректері мен оның иесінің жеке деректері жазылады:
№ ____________
Республике Казахстан» и «О занятости населения» заменить словами «Законами Рес-
куәландырылады  _________________________________________
the holder’s nationality or citizenship.
Верхние три четверти страницы – зона, в которой размещены фотография владельца 
публики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
сөздері орналасқан.
Удостоверяется, что 
проездного документа размером 35 x 45 мм и следующие надписи: реквизиты проездного 
и  самоуправлении  в  Республике  Казахстан»  и  от  23  января  2001  года  «О  занятости 
Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
Куәлік  бланкісінің  нөмірін  Көші-қон  полициясы  комитеті  ішкі  істер  басқармасының 
____________________________________________________
документа и справа от фотографии персональные данные его владельца:
населения».
This Travel Document contains 32 pages
қызметкері қолмен қояды.
признан (а) беженцем и находится под защитой Республики Казахстан 
2. Департаменту занятости и миграции населения (Аргандыков Д. Р.) обеспечить госу-
Номер бланка свидетельства проставляется от руки сотрудником управления мигра-
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
«ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
дарственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Ка-
Комиссияның «___» _____________20___ ж. № _____ шешімі
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
ционной полиции департамента внутренних дел.
захстан и официальное опубликование в установленном законодательством порядке.
Решение комиссии от «___» _____________20____г. № _______
(1 бет/page 1)
TRAVEL DOCUMENT
3. Бірінші беттің жоғарғы бөлігінде мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай сөздер 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра труда 
жазылған:
Куәлік ___________ бастап ________________ дейін жарамды
Convention of 28 July 1951»;
и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетова Б. Б. 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
В верхней части первой страницы расположены на государственном и русском языках 
Удостоверение действительно: с ________ по ____________
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
«ТҮРІ/TyPE 
следующие слова: 
после дня его первого официального опубликования.
Куәлікті  кім  берген  ________________________________________
МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/CODE OF STATE»
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
ІІД  КҚПБ  _____  (облыс,  қала  атауы)/УМП  ДВД  __________  (наименование 
Министр  Г. АбдыКАлиКОвА Кем выдано удостоверение 
TRAVEL DOCUMENT
«ҚҰЖАТТЫң №/DOCUMENT No.»
области, города)».
4. Ортасына қарай, екі қатарда/ниже в две строки, с ориентировкой по центру, рас-
Куәлік берілген күні, айы, жылы _________________________________
Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан 
«Тегі/Surname»;
положены слова: «Осы куәлік берілді/Настоящее свидетельство выдано» деген сөздер 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 13 декабря 2010 года № 6680
Дата выдачи удостоверения 
тыс сыртқа шығу және оның аумағына қайтып келу үшін (кіруге) рұқсатқа ие.
«Аты/Given names»;
жазылған.
The holder is authorized to leave Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic 
«Азаматтығы/Nationality»;
Жоғарыда көрсетілген қатардан солға қарай төменде пана іздеген адамның суреті 
СОГЛАСОВАНО:
Босқынның қолы
of Kazakhstan during the validity of this Travel Document.
«Жынысы/Sex»;
үшін орын орналасқан, онда осы куәлік иесінің 3 х 4 көлемді суреті жапсырылады, оның 
министр образования и науки Республики Казахстан
Подпись беженца
«ЖСН/ID No.»;
үстінен оң төменгі жақ бөлігіне елтаңбалы мөр басылады. 
Б. Жумагулов
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
ІІД КҚП Басқармасының бастығы
«Туған кезі/Date of birth»;
Ниже, слева от вышестоящей строки, место для фотографии лица, ищущего убежище, 
26 ноября 2010 года 
Начальник УМП ДВД
TD № 0000000
«Туған жері/Place of birth»;
куда вклеивается фотография владельца данного свидетельства размером 3 х 4, сверху 
« Берілген кезі/Date of issue»;
которой в правом нижнем углу проставляется гербовая печать.
СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________________
(2-ші бет/2-nd page)
Төменгі сол жақ бөлігінде әрқайсысы жеке жолда мынадай деректемелер көрсетіледі: 
министр финансов Республики Казахстан
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
«Құжат мерзімі/Date of expiry»;
Справа от фотографии построчно указываются следующие сведения:
Б. Жамишев
____________________ қолы/подпись
ЖОЛ ЖҮРУ 
ТҮРІ / TyPE МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/
Қ Ұ Ж А Т Т Ы ң 
«Берген мекеме/Authority»;
«Тегі/Фамилия»,  «Аты/Имя»,  «Әкесінің  аты/Отчество»,  «Туған  жылы/  Год  рожде-
3 декабря 2010 года
МО/МП
ҚҰЖАТЫ
CODE OF STATE 
№/
«Қолы/Signature».
12. 28–29 беттердің жоғарғы тұсында:
ния»,  «Азаматтығы/Гражданство».  Әр  сөздің  астында  мәліметтерді  толтыру  үшін  орын 
УБ № 00000000
1951 жылғы  
D O C U M E N T 
қалдырылады.
28 шілдедегі 
No.
В верхней части страниц 28 и 29 размещена надпись:
Бұдан әрі үш жолға, мынадай сөйлем жазылады: 
Приказ министра финансов  
2–6 беттер/страницы 2–6
Конвеция
«Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды:
Далее ниже, в три строки, расположены слова:
Куәлік ұзартылды: ______________нен (нан) ______________ дейін 
TRAVEL 
Validity of this Travel Document is extended:»
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі І Д КҚПБ босқын мәртебесін тағайындау 
Республики Казахстан
Удостоверение продлено: с _____________ по ________________
DOCUMENT
туралы берген өтінішінің тіркелгені туралы/ходатайство о признании беженцем зарегист-
деген жазулар орналасқан.
Комиссияның «___» _____________20___ ж. № ______ шешімі
Convention
рировано УМП ДВД _________________________________________
Төменде екі блокпен:
Решение комиссии от «___» _____________20____г. № _______
____________________________________________________
г. Астана                   26 ноября 2010 года              № 584
of 28 July 1951
Ниже двумя блоками размещены надписи:
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
ІІД КҚП Басқармасының бастығы
Тегі/Surname
«Құжат мерзімін ұзартқан мекеме/Authority 
О внесении изменения в приказ 
Жоғарыдағы сөйлемнен кейін әрқайсысы жеке жолда қою қара әріппен/ниже вышес-
Начальник УМП ДВД _______________________________________
Аты/Given names
_________________________________________________
тоящих слов, построчно, полужирным шрифтом расположены слова «Тіркеу №___ «___» 
(облыс, қала атауы) наименование области, города)
_________________________________________________
министра финансов Республики Казахстан 
_______ 20 ___ ж./Регистрационный № _____ от _______ 20___ г.». 
_______________ қолы/подпись
Фото
Азаматтығы/Nationality Жынысы/Sex ЖСН/ID No.
Ұзартылды/Extended  to  ___________________________________
5. Екінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай: 
35 х 45
от 19 июля 2005 года № 274 
МО/МП
Туған Кезі/Date of birth Туған жері/Place of birth
деген жазулары орналасқан.
В верхней части второй страницы расположены слова:
Куәлік ұзартылды:______________нен (нан) ______________ дейін 
Әр блоктың төменгі бөліктерінде елтаңбалы мөр басу үшін 
«Куәлік мерзімі «____» бастап _______ дейін жарамды/Свидетельство действи-
«Об утверждении Правил выплаты премий 
Удостоверение продлено: с ________________по _____________
Берілген кезі/Date of issue Құжат мерзімі/Date of expiry
тельно» с ______________ по __________», «Куәлікті берген мекеме/Орган, 
В нижней части каждого блока обозначено место для мастичной печати – 
Комиссияның «_____» _____________20___ ж. № _____ шешімі
выдавший свидетельство», «Куәліктің берілген күні/Дата выдачи свидетельства» деген 
Берген мекеме/Authority Қолы/Signature
государства по вкладам в жилищные 
Решение комиссии от «___» ________ 20____г. № _____
«МО/Stamp»
сөздер жазылады, олардан кейін мәліметтерді толтыру үшін орын қалдырылады.
(Машиночитаемая зона)
және қол қоятын орын белгіленген/и место для подписи
ІІД КҚПБ бастығы _______ (облыс, қала атауы) бойынша
ІІД КҚП Басқармасының бастығы
строительные сбережения»
«Қолы/Signature». 
Начальник  УМП  ДВД  ____________________________________
Начальник УМП ДВД 
(беттер/pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)
TD № 0000000
(наименование области, города)
____________________________________________________
____________________қолы/подпись
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
ВИЗА/VISA
13. 30–32-ші беттерде деректер және жазба енгізілетін қатарлар Жол жүру құжатының 
МО/МП
В  целях  уточнения  срока  зачисления  премий  государства  по  заключенным  между 
____________________қолы/подпись
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
иілген жеріне қарама-қарсы орналасады.
6. Беттің ортасына қарай қою қара әріппен/в нижней части второй страницы полужирным 
жилищным строительным сберегательным банком и его вкладчиками – гражданами Респуб-
МО/МП
На страницах 30–32 текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются 
шрифтом, с ориентировкой по центру, расположены слова: «Отбасының он сегізге толмаған 
лики Казахстан договорам о жилищных строительных сбережениях ПРИКАЗЫВАЮ:
TD № 0000000
параллельно сгибу бланка проездного документа.
мүшелері/Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет» деген сөздер жазылған, оның 
1. Внести в приказ министра финансов Республики Казахстан от 19 июля 2005 года 
7–8 беттер/страницы 7–8
(беттер/pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)
30-шы бетте мынадай текст жазылған:
астында 3 жол мен бағанадан тұратын кесте орналасқан.
№ 274 «Об утверждении Правил выплаты премий государства по вкладам в жилищные 
Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері:
На странице 30 размещен следующий текст:
Бірінші жолдың бірінші бағанасында 
строительные сбережения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации 
ВИЗА/VISA
Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет:
«Балаларының суреттері / Photographs of children».
В первой строке первого столбца помещены следующие слова: 
нормативных правовых актов за № 3772, опубликованный в Юридической газете 7 октября 
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Конвенция от 28 июля 1951 года/Convention of 
Төменде 35 х 45 көлемді жол жүру құжатының иесімен бірге шығатын балалардың 
«Тегі аты, әкесінің аты/Фамилия, имя, отчество»; 
2005 года, №185-186 (919-920) следующее изменение:
Тегі
Аты
Әкесінің аты
Туыстық 
Туған күні, айы, жылы, 
28 July 1951
суретін орналастыру үшін нөмірленген үш рама орналасқан.
Бірінші жолдың екінші бағанасында 
в  Правилах  выплаты  премий  государства  по  вкладам  в  жилищные  строительные 
Фамилия
Имя
Отчество
қатынасы
және туған жері 
Әр суреттің төменгі оң жақ бұрышына елтаңбалы мөр басылатын орын белгіленген.
Во втором столбце первой строки «Туыстық қатынасы/Степень родства»;
сбережения, утвержденных указанным приказом: 
Степень родства Дата и место рождения
(28–29 беттер/(28–29 pages)
Ниже расположены три пронумерованные рамки размером 35 x 45 мм для размещения 
Бірінші  жолдың  үшінші  бағанасында  «Туған  жылы/Год  рождения»  деген  деректер 
в пункте 13 слово «пяти» заменить словом «десяти».
Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды: 
в них фотографий детей, следующих вместе с владельцем проездного документа. Под 
орналасқан. 
2.  Департаменту  государственного  заимствования  и  кредитования  Министерства 
Validity of this Travel Document is extended:
каждой фотографией у правого нижнего угла обозначено место для мастичной печати.
В третьем столбце первой строки
финансов  Республики  Казахстан  (Акижанов  К.  Б.)  в  установленном  порядке  обеспечить 
14. 31-ші беттің жоғарғы тұсында мынадай текст жазылған:
Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
Беттің төменгі бөлігінде қою қара қаріппен/ниже полужирным шрифтом расположены 
государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
В верхней части страницы 31 размещен следующий текст:
Authority  ______________________________________________
Казахстан.
слова: «Куәлік иесінің қолы/Подпись владельца свидетельства__________» деген 
____________________________________________________
Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары жүреді:
3.  Настоящий  приказ  вводится  в  действие  по  истечении  десяти  календарных  дней 
сөздер жазылған.
Ұзартылды/Extended  to  _____________________________________
Holder of this document is accompained by children whose particulars are as follows»:
после дня его первого официального опубликования.
7. Төртінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай қою қара әріппен/в верхней части 
ІІД КҚП Басқармасының бастығы
«Тегі, аты, « Жынысы «Туған күні, айы, жылы
четвертой страницы с ориентировкой по центру полужирным шрифтом напечатаны следу-
Министр б. ЖАМишев Начальник УМП ДВД ________________________________
МО/Stamp _________________
Surname, Name» Sex» Date of birth» 
ющие слова «Куәлік _______ бастап ________ дейін ұзартылды/Свидетельство 
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
Қолы/Signature
Балалары туралы көп жазба енгізу қажет болған кезде осы беттің төменгі бөлігінде 
Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
продлено: с «__» _______ по «___» _________» деген сөздер жазылған.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 30 ноября 2010 года № 6655.
_________________ қолы/подпись
Жол жүру құжатының келесі бетіне сілтеме басылады:
Authority  ______________________________________________
ІІД КҚПБ бастығы_______ (облыс, қала атауы) бойынша 
Приказ министра финансов  
МО/МП
При необходимости внесения большего числа записей о детях в нижней части этой 
____________________________________________________
Начальник УМП ДВД
Ерекше белгілер
страницы печатается ссылка на другую страницу проездного документа:
Ұзартылды/Extended  to  _____________________________________
_________________________________________қолы/подпись.
Республики Казахстан
Особые отметки
Бетті қараңыз/See page...».
МО/Stamp _____________________
Босқын куәлігінің сипаттамасы
беттің төменгі бөлігінде елтаңбалы мөр басылатын орын белгіленген – 
Қолы/Signature
г. Астана 8 декабря 2010 года № 614
В нижней части страницы обозначено место для мастичной печати – 
1.  Қазақстан  Республикасындағы  босқын  куәлігінің  (бұдан  әрі  –  куәлік)  бланкісі 
О внесении изменения и дополнений в приказ 
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
 
 
 
МО/Stamp
барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша 
15. 32-ші бетте мынадай текст жазылған:
жасалады.
TD № 0000000
министра финансов Республики Казахстан 
На странице 32 размещены надписи:
Бланк  удостоверения  беженца  в  Республике  Казахстан  (далее  –  удостоверение) 
(бет/pages) 30)
изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на государственном 
«Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар»
от 20 июля 2009 года № 306 «Об утверждении 
и русском языках.
Жол жүру құжаты иесімен бірге шығатын балаларының суреттері / Photographs of 
«The  document  or  documents  on  the  basis  of  which  this  Travel  Document  is  issued»; 
2. Куәлік бланкісі көлемі 84 х 126 мм нөмірленген, ұзына бойы жіппен тігілген 14 беттен 
children 
(сызық сызылған)
Правил, сроков и форм предоставления отчетов  (мұқабасыз) тұрады.
Приложение 3
Бланк  удостоверения  имеет  размер  84  х  126  мм  и  содержит  14  пронумерованных 
по поступлениям и расходам бюджетов»
к приказу министра внутренних дел
страниц (без обложки), прошитых нитью по всей длине.
Республики Казахстан
3. Куәлік бланкісінің нөмірі 1-беттің сол жақ төменгі бұрышында орналасқан, 8 санатты 
от 29 ноября 2010 года № 498
В целях реализации пункта 64 Правил исполнения бюджета и его кассового обслужи-
цифрлық белгілерден тұрады.
Образец 
вания, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 
Номер бланка удостоверения размещен по центру внизу 1-й страницы, имеет цифровое 
сыртқы бет 
2009 года № 220 ПРИКАЗЫВАЮ:
обозначение из 8 разрядов.
лицевая страница 
1. Внести в приказ министра финансов Республики Казахстан от 20 июля 2009 года  
4.  Куәліктің  мұқабасы  көк  түсті  төзімді  материалдан  жасалады.  Мұқабаның  төмеңгі 
№ 306 «Об утверждении Правил, сроков и форм предоставления отчетов по поступлениям 
орта тұсында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы орналасқан, жоғарғы 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
и  расходам  бюджетов»  (зарегистрированный  в  Реестре  государственной  регистрации 
орта тұсында екі қатарда:
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
нормативных правовых актов от 17 августа 2009 года за № 5749, опубликованный в газетах 
Обложка удостоверения изготавливается из износостойкого материала синего цвета. 
Ішкі істер министрілігі
«Юридическая газета» от 28 августа 2009 года, № 131 (1728), «Заң газеті» 2009 жыл  
В верхней части лицевой обложки по центру расположены в две строки слова:
Министерство внутренних дел
28 тамыз, № 131 (1554)) следующие изменение и дополнения:
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
в  приложение  к  Правилам  и  срокам  предоставления  отчетов  по  поступлениям  и 
1 МО/ /Stamp 2 МО/Stamp 3 МО/Stamp
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Герб Республики Казахстан
расходам бюджетов:
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
в таблице:
сөздері жазылған. Ортасында екі қатарда бас әріптермен/В середине в две строки 
Қазақстан Республикасында 
в названии слова «порядок и» исключить;
заглавными буквами расположены слова: «БОСҚЫН КУӘЛІГІ/УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА» 
TD № 0000000
пана іздеген адамның куәлігі
дополнить строкой следующего содержания:
деген сөздері орналасқан.
(бет/pages) 31)
Свидетельство лица, ищущего убежище 
Көрсетілген жазулар мен елтаңба алтын түспен басылған.
в Республике Казахстан
10-1
Отчет 
Форма  Ежедневно
На электрон-
ТПК
НК, 
Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары шығады:
Указанные надписи и Герб выполнены золотистым цветом.
№ ______
по распределению ТС
2-28
ном носителе
ТНО
Holder of this document is accompanied by children below 18 whose particulars are as 
5.  Мұқабаның  екінші  бетінің  ортасында  Қазақстан  Республикасының  Елтаңбасы 
follows:
1-ші бет
примечание дополнить следующей аббревиатурой:
орналасқан. 
Страница1 
Тегі, аты,
Жынысы
Туған күні, айы, жылы
«ТС – Таможенный союз»;
На второй странице обложки в середине расположен Герб Республики Казахстан.
Surname, name
Sex
Date of birth
ІІД КҚПБ 
дополнить указанный приказ приложением 10-1 согласно приложению к настоящему 
6.  Куәліктің  бірінші  бетінің  жоғарғы  тұсында  қою  қара  қаріппен,  бас  әріптермен  бір 
УМП ДВД 
приказу.
қатарға:
____________________________________________________
2. Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (К. М. Досму-
В  верхней  части  первой  страницы  удостоверения  полужирным  шрифтом  по  центру 
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
каметов) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
заглавными буквами в две строки расположены слова:
30 бетті қараңыз/See page ...30
юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных сред-
«БОСҚЫН КУӘЛІГІ
Осы куәлік берілді: 
МО/Stamp
ствах массовой информации в установленном законодательством порядке.
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА»
Настоящее свидетельство выдано:
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опуб-
деп жазылған.
1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951
ликования.
Тегі 
(бет/pages) 32)
Фамилия _________________________________
Министр б. ЖАМишев
Төменде бірінші жолдан солға қарай «Сурет орны/Место для фото» деп жазылған, 
бұл жерге осы куәлік иесінің 3 х 4 суреті жапсырылады.
Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар 
Аты
Ниже, слева от первой строки, расположены слова «Сурет орны/Место для фото», куда 
The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued
Сурет орны
Имя ____________________________________ 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 21 декабря 2010 года № 6101.
вклеивается фотография владельца данного удостоверения размером 3 х 4.
_________________________________________________
Место
Әкесінің аты
Төменде бірінші жолдан оңға қарай, әрқайсысы жеке жолға жеке куәлігінің мемлекеттік 
_________________________________________________
для фото
Приложение  
Отчество _________________________________
және орыс тілдерінде мынадай деректері: 
к приказу министра финансов
Ниже, справа от первой строки, построчно указываются следующие реквизиты удос-
Босқынның жол жүру құжатының сипаттамасы
Республики Казахстан от 8 декабря 2010 года № 614
товерения на государственном и русском языках:
Описание проездного документа беженца
МО/МП
«Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Әкесінің аты/Отчество», «Туған күні, айы, жылы, және 
1. Қазақстан Республикасындағы босқынның жол жүру құжаты (бұдан әрі - жол жүру 
Приложение 10-1 к приказу министра финансов
туған жері/Дата и место рождения» көрсетіледі.
құжаты) бланкісі машина оқи алатын түрде халықаралық талаптар мен стандардаттарға 
Туған жылы __________________________________
Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 306
Осы сөздердің әрқайсысының астына куәлік иесінің деректерін толтыруға арналған 
сай келетін, деректемелері мемлекеттік және ағылшын тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі 
Год рождения
Азаматтығы __________________________________
Форма № 2-28 
сызықтар орналасқан.
бойынша жасалады.
Под каждым из этих слов расположена подстрочная черта для заполнения реквизитов 
Бланк  проездного  документа  беженца  (далее  именуется  –  проездной  документ) 
Гражданство
Отчет произведен: ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ:ХХ
владельца удостоверения.
изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему меж-
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көші-қон полициясы комитетінің
Бірінші беттің орта тұсында сол жақта, сондай-ақ жеке жолдарда: 
дународным требованиям и стандартам, с исполнением реквизитов на государственном 
аумақтық  басқармасына  босқын  мәртебесін  тағайындау  туралы  берген  өтінішінің 
Отчет по распределению ТС
В  середине  первой  страницы  слева,  также  подстрочно,  расположены  слова: 
и английском языках.
тіркелгені туралы 
КБК 106101 «Таможенные пошлины на ввозимые товары, за исключением таможенных пошлин, 
«Азаматтығы/Гражданство» деген сөздер бар.
2. Жол жүру құжаты бланкісінің көлемі 88 х 125 мм және нөмірленген, ұзына бойы иілген 
В том, что ходатайство о признании беженцем зарегистрировано Управлением миг-
налогов на ввозимые физическими лицами товары для личного пользования с применением единых ставок 
Төмен қарай:
таможенных пошлин, налогов или совокупного таможенного платежа»
жерінен жіппен тігілген 32 беттен (мұқабасыз) тұрады.
рационной полиции ДВД 
Ниже расположены слова:
Бланк проездного документа имеет размер 88 x 125 мм и содержит 32 пронумерованные 
____________________________________________________
Регион: 
 
ХХХХ
«Босқын деп танылғаны және Қазақстан Республикасының қорғауында болатыны (екі 
страницы (без обложки), прошитые нитью по всей длине сгиба.
(облыс, қала атауы)
Дата: 
 
ХХ.ХХ.ХХХХ
жолға сызық сызылады, онда Тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) куәландырылады.
3. Жол жүру құжаты бланкісінің сериясы мен нөмірі 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
(наименование области, города)
Единица измерения: 
тенге
Удостоверяется, что (черта в две строки, где указываются фамилия, имя, отчество) 
23, 25, 27, 29 және 31 беттерінің төменгі жағында орналасқан.
признан беженцем и находится под защитой Республики Казахстан».
Жол жүру құжатының жеке деректері көрсетілген мұқабаның 3 бетінде оң жақ төменгі 
Тіркеу № _____ бастап «____» дейін ______________ 20____ ж. 
Параметры
за день
за месяц
с начала года
Комиссияның 20___ жылғы «___» _____________ № ____ шешімі
бұрышында, жол жүру құжаты бланкісінің сериясы мен нөмірі орналасқан.
Регистрационный № _____ от «______» ___________ 20_____ г. 
Поступления (92,67%)
Решение комиссии от «___» _______ 20____г. № _______
Жол жүру құжатының сериясы «TD» деп латын алфавитінің қарпімен белгіленеді.
2-ші бет/страницы 2 
Зачет (92,67%)
«Куәлік  _______  бастап  ________  дейін  жарамды/Удостоверение  действи-
Жол жүру құжатының нөмірі 8 санатты цифрлық белгілерден тұрады.
Куәлік мерзімі «____» _____________ бастап __________ дейін
Возврат (92,67%)
тельно: с ____ по_____
Серия и номер бланка проездного документа воспроизведены в нижней части страниц 
Свидетельство действительно: с _________ по _____________
Всего КСН ТС (92,67%)
«Куәлікті берген мекеме/Кем выдано удостоверение» (бір жолға сызық сызылады) (под-
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 бланка проездного документа.
Серии  бланков  проездного  документа  обозначаются  буквами  латинского  алфавита 
Куәлік берген мекеме
Доля Республики Казахстан (7,33%)
строчная черта), «Куәліктің берілген күні, айы, жылы/Дата выдачи удостоверения» (бір жолға 
TD.
Орган, выдавший свидетельство __________________________
ИТОГО
сызық сызылады) (подстрочная черта), «Комиссияның «___» _______20___ жылғы. 
№ _____ шешімі/Решение комиссии от «___»______20__г. №______»
Номера бланков проездного документа имеют 8 разрядов.
Куәліктін берілген күні «______» ____________20____ж.
Ответственный исполнитель______________________ (подпись)
Төменде жиектің ішінде «Босқынның қолы/Подпись беженца»
4. Жол жүру құжаты бланкісінің 1 ден 32 дейін беттеріндегі нөмірлері жіппен тігілген 
Дата выдачи свидетельства «______» ____________20____г.
Ниже в рамке «Босқынның қолы/Подпись беженца»
тігістің жоғарғы бұрышында орналасқан. Осындай нөмірлер (жеке компьютерлік сызбаларды 
«ІІД КҚПБ 
қолдану арқылы) беттердің төменгі жағына да қайталанып жазылған.
ІІД КҚП басқармасының бастығы
Начальник УМП ДВД _____________________________________
Приказ министра внутренних дел 
УМП  ДВД  _____________________________________________ 
Номера страниц с 1 по 32 бланка проездного документа расположены в верхнем углу 
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
у прошивки. Аналогичные номера (с применением индивидуальной компьютерной графики) 
(облыс, қала атауы/наименование области, города)
продублированы в нижней части страниц.
 ____________________ қолы/подпись
Республики Казахстан
Басқарма бастығы 
Начальник управления___________ (қолы/подпись)». 
5. Куәліктің мұқабасы жасыл түсті төзімді материалдан жасалады.
Ішкі істер органдарында тіркеу 
ІІД КҚПБ бастығының қол қоюына арналған сызықтың астында 
Обложка бланка проездного документа изготавливается из износостойкого материала 
Регистрация в органах внутренних дел
г. Астана            29 ноября 2010 года              № 498
Под чертой, предусмотренной для подписи начальника УМП ДВД, отведено место для 
зеленого цвета.
6. Әр беттің (1-ші мен 3-ші беттерден басқа) төменгі бұрышында: 
мөр/штамп
Об утверждении образцов удостоверения 
проставления  гербовой  печати,  обозначенное  буквами  МО/МП  әріптерімен  белгіленген 
елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
В  нижней  части  каждой  страницы  (кроме  1-й  и  3-й  страниц  обложки)  размещены 
Куәлік иесінің мекен-жайы
слова:
беженца, проездного документа, 
7. 2–6 беттердің жоғарғы және орта бөліктерінде әр бетте жеке жолдарға мынадай 
Адрес проживания владельца свидетельства
сөздер жазылған: 
«1951  жылғы  28  шілдедегі  Конвенция/Convention  of  28  July  1951».  сөздері 
_________________________________________________
орналасқан.
свидетельства лица, ищущего убежище
В верхних и средних частях 2–6-й страниц дважды на каждой странице напечатаны 
ІІД ҚКПБ бастығы
построчно следующие слова:
7. Жол жүру құжатының 1-ші бетінің жоғарғы тұсында 2 қатарға: 
Начальник УМП ДВД 
«Куәлік ______ бастап _________ дейін ұзартылды/Удостоверение продлено: 
В верхней части 1-й страницы обложки бланка проездного документа по центру в 2 
В  соответствии  с  подпунктами  7)  и  11)  статьи  6  Закона  Республики  Казахстан  
_________________________________________________
с ____ по _______» 
строки размещены слова:
от 4 декабря 2009 года «О беженцах» ПРИКАЗЫВАЮ:
(облыс, қала атауы/наименование области и города)
«Комиссияның 20___ жылғы «___» _______ шешімі № ____/Решение комиссии 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
1. Утвердить образцы:
_________________ қолы/подпись
от «___» _______20____г. №________
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»
1) удостоверения беженца, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
МО/МП
ІІД КҚП басқармасының бастығы 
сөздері орналасқан.
2) проездного документа, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 
Начальник  УМП  ДВД  __________  (облыс,  қала  атауы/  наименование  области, 
Орта тұсында 2 қатарға:
3-ші бет/страница 3 
3)  свидетельства  лица,  ищущего  убежище,  согласно  приложению  3  к  настоящему 
города)
В центре в 2 строки размещены слова:
приказу.
Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері:
Басқарма бастығы
2. Признать утратившим силу приказ министра труда и социальной защиты населе-
Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет:
Начальник управления ___________ (қолы/подпись).
«ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
ния Республики Казахстан от 30 марта 2010 года № 100-п «Об утверждении образцов 
ІІД КҚП басқармасы бастығының қол қоюына арналған сызықтың астына 
TRAVEL DOCUMENT»
Тегі, аты, әкесінің аты
Туыстық қатысы
Туған жылы 
удостоверения беженца, проездного документа, свидетельства лица, ищущего убежище, 
Под чертой, предусмотренной для подписи начальника УМП ДВД, отведено место для 
сөздері орналасқан.
Фамилия, имя, отчество
Степень родства
Год рождения
направлений в органы внутренних дел для регистрации лица, ищущего убежище и беженца» 
проставления гербовой печати, обозначенное буквами МО.
8. Жол жүру құжатының 2-ші бетінің жоғарғы тұсында 2 қатарға:
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 
ІІД КҚПБ бастығының қол қоюға арналған сызықтың астында, МП әріптерімен белгі-
В верхней части 2-й страницы обложки в 2 строки размещены слова:
№ 6193, опубликовано в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнитель-
ленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ных и иных государственных органов Республики Казахстан № 8, ст. 381, за 2010 год). 
7–8 беттердің жоғарғы орта тұсында қою қара қаріппен 
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT»
3. Комитету миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
В верхней части 7–8-й страниц по центру полужирным шрифтом напечатаны слова 
сөздері орналасқан.
в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию 
«Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері»/«Члены семьи, не достигшие восемнадцати 
Беттің орта тұсында:
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное 
лет» деген сөздері жазылған.
По центру страницы размещен следующий текст:
опубликование.
Төменірек 6 жол мен 5 бағаннан тұратын кесте орналасқан.
«Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Куәлік иесінің қолы ________________________
Ниже расположена таблица, состоящая из 5 столбцов и 6 строк.
құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан 
внутренних дел Республики Казахстан Кулинича А. В. и Комитет миграционной полиции 
Подпись владельца свидетельства 
Бірінші жолдың әрбір бағанында мынадай деректер орналасқан 
келтірмейді және оған қатысы болмайды».
Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
В каждом столбце первой строки расположены следующие реквизиты:
«This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document 
4-ші бет/страница 4 
5.  Настоящий  приказ  вводится  в  действие  по  истечении  десяти  календарных  дней 
«Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Туыстық қатынасы/Степень родства», «Туған күні және 
which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects 
после дня его первого официального опубликования.
Куәлік ұзартылды: ______________ нен ( нан) ______________ дейін 
туған жері/Дата и место рождения».
the holder's nationality or citizenship».
Свидетельство продлено: с ________________по _____________
  1   2   3   4   5   6


Похожие:

Начальник умп двд и социальной защиты населения iconСодействие безработным в организации предпринимательской деятельности
Финансовая поддержка оказывается безработным в виде субсидий за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты...
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconОбщественно политическая газета можайского района
Коллектив Можайского управления социальной защиты населения, кроме отпускников Фото Т. Елагиной
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconТамбовское областное государственное учреждение «Центр занятости населения Токаревского района»
Предпринимательство и самозанятость гарант социальной стабильности общества, так как является мощным фактором расширения сферы занятости...
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconО проведении эксперимента по предоставлению целевых
В целях обеспечения социальной защиты и дальнейшего трудоустройства высвобожденных
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconНеработающим пенсионерам Таймыра, отработавшим в районе более 15 лет, положены ежемесячные выплаты в размере 1650 рублей. Об этом газете сообщили в управлении социальной защиты населения администрации района
Ьного района, заявителю необходимо сообщить в управление о наступлении этих обстоятельств в течение 5 рабочих дней, после чего данная...
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconБизнес-план в системе планирования предприятия
Дорошенко Александр Александрович, кандидат военных наук, доцент, начальник кафедры «Организация и технология защиты информации»
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconМинистра, курирующего вопросы социальной защиты семьи, материнства и детства
Республика Узбекистан в условиях трудного переходного периода, несмотря на
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconРазвитие корпоративной системы социальной защиты на предприятиях энергетического комплекса россии
Она призвана ограждать людей от разного рода неблагоприятных для их жизнедеятельности воздействий и смягчать последствия таких воздействий....
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconОтчет об осуществлении комитетом занятости населения республики алтай переданных полномочий российской федерации в области содействия занятости населения в первом полугодии 2011 года
В первом полугодии 2011 года ситуация на рынке труда республики определялась в основном такими факторами, как состояние и развитие...
Начальник умп двд и социальной защиты населения iconАдминистрации Президента Республики Беларусь информационный материал №10 (46) социальное развитие
Материал подготовлен на основании данных, предоставленных министерствами здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница