Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты
PDF просмотр
НазваниеНекоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты
страница8/151
Дата конвертации10.09.2012
Размер3.23 Kb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   151

 
разблокирования  активов  клиентов,  бесперебойное  осуществление  клиентских 
платежей и т.д. Так, например, руководство банка «Форум», с помощью маркетинговых 
исследований изучает все потребности и барьеры данного сегмента рынка, и предлагает 
населению адекватный продукт ─ вклад до востребования «Свободное движение». 
Неоспоримым  является  тот  факт,  что  в  условиях  экономического  кризиса 
публичные  компании  должны  продолжать  вести  такую  же  коммуникационную 
политику,  как  и  до  кризиса,  но  главное,  необходимо  помнить,  что  сформировать 
позитивную репутацию для противостояния кризисам недостаточно, главное – во время 
кризиса правильно ею распорядиться. 
 
Аскольская А.Н. 
Подольский Р.Ю. 
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСУГ 
Після  переходу  до  ринкової  економіки  в  Україні  почав  формуватися  і  ринок 
освітніх  послуг.  Разом  з  розвитком  навчальних  структур  і  технологій  відбувається  й 
еволюція маркетингу як виду людської діяльності, спрямованої на  задоволення потреб 
і запитів людей у даній сфері. 
Маркетинг  у  сфері  освіти  представляється  явищем  дуже  перспективним  і  по-
своєму  унікальним,  якщо  розглядати  його  не  тільки  як  наукову  і  прикладну,  але 
одночасно  і  як  навчальну  дисципліну.  Перш  за  все,  маркетинг  освітніх  послуг - це 
навчальна  дисципліна,  яку  можна  вивчати  на  прикладі  діяльності  самої  освітньої 
установи; по-друге, він може застосовуватись за для підвищення конкурентноздатності 
ВНЗ і в остаточному підсумку - для процвітання освітньої установи. 
Чому  ж  ця  тема  так  актуальна  для  України?  В  Україні  контингент  студентів  у 
2007 - 2008 навчальному  році  складає  майже 3 млн.  осіб,  у  тому  числі  за  денною 
формою навчання понад 2 млн. осіб. У поточному навчальному році в Україні здобуває 
освіту  понад 37 тис.  іноземних  студентів  з 131 країни  світу.  Навчальний  процес 
забезпечують понад 12 тис. докторів наук, професорів та понад 59 тис. кандидатів наук, 
доцентів. Головна мета маркетингу освітніх послуг – забезпечення кожного абітурієнта 
можливістю  правильно  обрати  місце  для  навчання.  Важливу  роль  в  цьому  виборі 
відіграють рейтинги ВНЗ, що складаються, як правило, неурядовими організаціями. 
Однак,  у  цілому,  формування  ринку  освітніх  послуг  в  Україні  відбувається,  на 
жаль,  дещо  сповільненими  темпами.  Найбільшою  проблемою  української  системи 
освіти  на  міжнародному  ринку  освітніх  послуг  є  її  незадовільна  якість.  Державна 
політика  у  сфері  освіти  має  бути  спрямована  на  вирішення  наступних  завдань  щодо 
підвищення  конкурентноздатності  української  системи  освіти  на  ринку  міжнародних 
освітніх послуг: забезпечення реальної автономії вищих навчальних закладів, сприяння 
залученню  інвестицій  з  різних  джерел,  зближення  освіти  і  науки,  створення  на  базі 
університетів навчально-наукових комплексів, вдосконалення трудового законодавства 
відповідно  до  дворівневої  вищої  освіти  (бакалавр – магістр),  приведення  у 
відповідність  з  євростандартами  рівні  реального  доходу  та  професійної  кваліфікації, 
удосконалення механізму вступу до ВНЗ (шляхом реформування системи зовнішнього 
тестування),  збільшення  кількості  програм,  що  викладаються  англійською  мовою., 
використання можливості ВНЗ у режимі “on-line”. 
Після вирішення всіх перерахованих задач виникає потреба в маркетингу освітніх 
послуг. 
Традиційно в комплекс маркетингових комунікацій входять: 
-  реклама - будь-яка  форма  неособистого  представлення  і  просування  товарів  і 
послуг; 
 
15 

 
-  формування  сприятливої  суспільної  думки  про  ВНЗ  і  його  продукцію, "publіc 
relatіons"; 
- особисті контакти, продажі - усне представлення товару в ході бесіди з одним чи 
декількома потенційними покупцями з метою наступного продажу. 
До  засобів  зовнішньої  реклами  відносяться  окремо  розташовані  щити, 
брандмауери  (глухі  щити,  розташовані  на  стінах  будівель),  оформлення  зупинок 
транспорту,  вітрини,  вивіски,  а  також  пересувна  реклама  на  транспортних  засобах. 
Зовнішня  реклама  може  бути  визнана  у  відношенні  освітніх  послуг  дуже 
перспективною. Для ринку освіти велика значимість і друкованої реклами, як найбільш 
інформативної.  Цікавою  є  власна  друкована  рекламна  продукція  освітніх  структур. 
Першими  її  засвоїли  столичні  ВНЗ,  вже  багато  років  абітурієнти  орієнтуються  серед 
освітніх установ вищої школи по довідниках, що випускаються щорічно. 
Стосовно реклами в ЗМІ (газетах, журналах і т.д.), орієнтованих на широкі шари 
населення,  вона  використовується  освітніми  установами  дуже  скупо.  Друковані 
видання  багато  в  чому  програють  телебаченню,  однак  освітню  програму  неможливо 
показати  по  телебаченню  чи  прочитати  по  радіо.  Для  серйозних  вдумливих  клієнтів 
сфери освіти друкована реклама, поряд з телевізійною іміджевою, є просто необхідною. 
Рішення про засоби поширення реклами приймаються після визначення її цілей, 
наявних можливостей. 
З  огляду  на  всі  особливості  освітніх  послуг,  авторами  пропонується  наступна 
стратегія рекламної кампанії ВНЗ: 
а)  реклама,  що  виходить,  у  місцевих  і  центральних  газетах - по  одному  разі  в 
березні, квітні і травні, у суботніх номерах;   
б) короткі телевізійні рекламні повідомлення в березні, щотижня, один раз у день, 
у вечірній час, перед випуском  новин чи після нього; 
 в)  телевізійний  виступ  ректора  ВНЗ  у  вигляді  відповідей  на  запитання 
потенційних абітурієнтів у квітні, також у вечірній час після випуску новин; 
г) коротке рекламне повідомлення по радіо, ідентичне телевізійному по обсязі; 
д)  відвідування  представниками  кафедр  ВНЗ  в  квітні  установ  середньої  (повної) 
загальної  освіти,  установ  початкової  і  середньої  професійної  освіти,  організація 
зустрічей  з  випускниками  ВНЗ,  роздавання  на  цих  заходах  рекламних  буклетів  і 
проспектів ВНЗ; 
е)  організація  відвідувань  ВНЗ  випускниками  вищезгаданих  освітніх  установ  у 
"Дні відкритих дверей" наприкінці квітня - початку травня. 
Використовуючи  маркетинг  ОП  ВНЗ  отримає  додаткову  змогу  підвищити  свою 
конкурентноздатність.  Отримані  результати  можуть  бути  використані  по  наступним 
основним напрямкам: 
- для особистостей - надані можливості оптимізації освітньої траєкторії в умовах 
множинності  пропонованих  освітніх  послуг,  створює  базу  для  формування  і  розвитку 
освітніх потреб, для нарощування освітнього потенціалу; 
-  для  підприємців,  керівників  підприємств - створюються  можливості  розвитку 
фірм,  бізнесу  шляхом  ефективного  вкладення  капіталів  в  освіту    насамперед  у  своїх 
співробітників, а також в освіту як інвестиційно привабливу сферу вкладення капіталів 
у цілому; 
-  для  освітніх  установ - дані  практичні  рекомендації  для  рішення  проблем 
виживання  і  розвитку  в  умовах  граничної  обмеженості  ресурсів  на  складному  етапі 
ринкових відносин та вступу в ЄС і СОТ і в подальшій перспективі функціонування; 
-  для  державних,  регіональних  і  муніципальних  органів  управління - визначені 
сучасні  орієнтири,  шляхи,  способи  управлінського  впливу  й  участі  в  створенні 
 
16 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   151


Похожие:

Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconЛ. Н. Владимиров (г. Якутск) фамилии авторов, название статьи, аннотацию и ключе- н. Н. Зезин (г. Екатеринбург) вые слова (на русском и английском языках), с
По решению вак россии, настоящее издание входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconН. Н. Зезин (г. Екатеринбург) фамилии авторов, название статьи, аннотацию и ключе- в. П. Иваницкий (г. Екатеринбург) вые слова (на русском и английском языках), с
По решению вак россии, настоящее издание входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconН. Н. Зезин (г. Екатеринбург) фамилии авторов, название статьи, аннотацию и ключе- в. П. Иваницкий (г. Екатеринбург) вые слова (на русском и английском языках), с
По решению вак россии, настоящее издание входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconКомпьютерра Журнал «Компьютерра»
Сначала два слова о навигации по номеру. Активный отклик, как у читателей, так и у некоторых авторов, вы
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconТема фио научного руководителя
Финансовая мотивация влияния систем оплаты труда на предпринимательский доход фирмы
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconДокументы конкурсной заявки
От кого: фирменное наименование (наименование) заявителя, организационно-правовой формы, почтового адреса заявителя, фамилии, имени,...
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconКонкурс среди субъектов малого предпринимательства на право заключения договоров аренды
От кого: фирменное наименование (наименование) заявителя, организационно-правовой формы, почтового адреса заявителя, фамилии, имени,...
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconФорма 3 Развернутая характеристика инновационного проекта Состав и представление документов
Пояснительная записка представляется в виде твердой копии в 3-х экземплярах и электронного варианта на дискете (диске). Имя файла...
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconВопросы к государственному экзамену
Возникновение научного экономического знания. Онтологические и гносеологические
Некоторых авторов на вопросы, рассмотренные в работах. Фамилии и инициалы научного руководителя подчеркнуты iconПрограмма вступительного экзамена в магистратуру по направлению «менеджмент», магистерская программа
Возникновение научного управления. Школа научного менеджмента Ф. У. Тейлора. История
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница