Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PDF просмотр
НазваниеAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
страница3/133
Дата конвертации11.09.2012
Размер1.16 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
66.75 Gənclər hərakatı və təşkilatı.........................................158
67 Hüquq. Hüquq elmləri ............................................................... 159
67.0 Hüququn ümumi nəzəriyyəsi. ........................................159
67.3 Hüquq tarixi ..................................................................161
67.400 Konstitusiya (dövlət) hüququ.....................................163
67.400.5 Seçki sistemləri. Referendum..................................163
67.400.6 Dövlət orqanları sistemi ..........................................164
67.400.7 Şəxsiyyətin hüquqi statusu......................................165
67.401 İnzibati hüquq ...........................................................166
67.401.21 İnzibati-siyasi sahədə dövlət idarəçiliyi. ................169
67.404 Mülki və ticarət hüququ.............................................171
67.405 Əmək hüququ və sosial təminat hüququ.....................174
67.408 Cinayət hüququ .........................................................175
67.409 İslah-əmək hüququ. (həbs cəzası) ..............................178
67.410 Mülki-prosessual hüquq (mülki hüquq)......................179
67.411 Cinayət prossesual hüququ (cinayət prossesi).............179
67.412 Beynəlxalq hüquq......................................................179
67.5 Hüquqla əlaqəli elm sahələri................................................... 184
67.51 Kriminologiya .............................................................185
67.52 Kriminalistika .............................................................187
68 Hərbi elm. Hərbi iş..................................................................... 187
68.4 Hərbi qüvvələr bütövlükdə ............................................188
68.9 Fövqəladə hallarda xidmət.............................................189
71 Mədəniyyət. Mədəniyyətşünaslıq ................................................ 189
71.1 Tarixi mədəniyyətşünaslıq. Mədəniyyətşünaslıq elminin
tarixi. ....................................................................................192
72.4(5Aзе) Elmi təşkilatlar....................................................193
74 Təhsil. Pedaqoji elmlər............................................................... 193
74.58 Ali təhsil. Ali məktəb pedaqoqikası. ............................195
75 İdman......................................................................................... 195
75.578 Futbol........................................................................195
76.0 Kütləvi informasiya vasitələri (KİV)..............................195
76.02 Dövri mətbuat .............................................................196
76.03 Radioverilişi. Televiziya..............................................197
76.10 Ümumi kitabşünaslıq...................................................198
76.17 Nəşriyyat işi ................................................................198
78 Kitabxana işi .............................................................................. 199
79.17 Sərgi. Sərgi işi .............................................................199
6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
80 Filologiya elmləri bütövlükdə..................................................... 200
81 Dilçilik........................................................................................ 200

81.2 Xüsusi dilçilik. Dünya dilləri .........................................200
82 Folklor. Folklorşünaslıq ............................................................ 210
82.3(0) Dünya folkloru..........................................................212
83 Ədəbiyyatşünaslıq ...................................................................... 212
83.3 Dünya ədəbiyyatı və ayrı-ayrı  ölkələrin ədəbiyyatının
tarixi və tənqidi.....................................................................213
83.7 Natiqlik mədəniyyəti .....................................................218
84 Bədii ədəbiyyat (ədəbi əsərlər) .................................................... 219
84(2) Rusiya və SSRİ ədəbiyyatı...........................................219
84(4) Avropa ədəbiyyatı........................................................224
84(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı...........................................226
84(5 Кир) Qırğızıstan ədəbiyyatı...........................................242
84(5Aвс) Avstriya ədəbiyyatı................................................242
84(7) Amerika ədəbiyyatı (əsərlər) ........................................243
84(5Афг) Əfqanıstan ədəbiyyatı ...........................................243
84(5Туц) Türk ədəbiyyatı .....................................................244
85 İncəsənət. Sənətşünaslıq ............................................................ 244
85.101 İncəsənət abidələrinin qorunması. Bədii muzeylər,
kolleksiyalar və topluluqlar ...................................................245
85.11 Memarlıq ....................................................................245
85.12 Dekorativ tətbiqi incəsənət ..........................................245
85.14 Rəssamlıq....................................................................249
85.15 Qrafika ........................................................................251
85.16 Bədii fotoqrafiya .........................................................252
85.31 Musiqi.........................................................................252
85.32 Rəqs (xoreoqrafiya).....................................................253
85.33 Teatr ...........................................................................254
85.37 Kino sənəti ..................................................................254
86 Din. Mistika. Azadfikirlilik......................................................... 256
86.3 Ayrı-ayrı dinlər........................................................................ 258
86.37 Xristianlıq ...................................................................259
86.38 İslam (müsəlmanlıq)....................................................259
86.4 Mistika..........................................................................262
87 Fəlsəfə........................................................................................ 264
87.2 İdrak nəzəriyyəsi ...........................................................268
87.3 Fəlsəfə tarixi .................................................................269
7
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133


Похожие:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011

Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница