1 2 3 2 3 содержание
Скачать 225.73 Kb.
PDF просмотр
Название1 2 3 2 3 содержание
страница14/16
Дата конвертации12.09.2012
Размер225.73 Kb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ЗДОРОВЬЕ
дужими до свого зовнішнього вигляду. Це 
–  Скільки коштують гарантії?
–  Краса не має віку. Однак не треба 
правильно – і не лише з естетичного погля-
–  Давайте розставимо всі крапки над 
вичікувати, доки на вашому обличчі 
ду. По-перше, таким чином підкреслюєть-
«і». Справді якісна робота коштує неде-
з’являться зморшки та «гусячі лапки».  
ся соціальний статус людини, яка може собі 
шево. Але ж вона того варта. Якщо за кра-
Чим раніше про них подбаємо – тим мен-
дозволити таке недешеве задоволення. 
су і здоров’я вам називатимуть ціну – 5 тис. 
ше в них буде шансів прописатися на ва-
По-друге, це свідчить про те, що людина, 
євро, будьте пильними: навряд чи така по-
шому обличчі. Для кожного випадку – своє 
яка звертається до таких клінік, як «ХЕЛСІ», 
слуга буде якісною. Особисто я на таку опе-
лікування: ін’єкції гіалуронової кисло-
поважає і любить себе. Не можна забувати, 
рацію не погодився б. Напевно знаю, що 
ти, ботулінового токсину, колагену, мезо-
що життя в нас одне: не встигнеш озирну-
якісна пластика носа не може коштува-
літ, пілінг, лазер. Стільки методів, і кожен 
тися, а воно вже минуло. Своєчасна допо-
ти менш ніж 15 тис. євро, за мамопласти-
треба застосовувати в розумній кількос-
мога пластичного хірурга продовжує свято 
ку треба заплатити 10–20 тис., а за ліпосак-
ті. Інакше – можна зашкодити. Працюва-
життя і дарує клієнтові безліч нових яскра-
цію  – від 7 тис. євро і вище. Краса не може 
ти над образом слід не кваплячись. І не за-
вих життєвих моментів.
коштувати дешево. А ще – про це не варто 
буваючи, що, змінюючи свою зовнішність, 
–  З якими проблемами клієнти звер-
забувати – виправляти чужі помилки після 
можна втратити власне обличчя.
таються до вашої клініки найчастіше: 
невдалої операції значно складніше. І кош-
–  Отже, не варто перетворюватися на 
омолодження, зайва вага, вроджені 
тують ці помилки дорожче.
копію відомої моделі?
вади?
–  З якого віку, на вашу думку, вже 
–  У жодному разі! У «ХЕЛСІ», звісно, ви-
–  Останнім часом найчастіше  
можна боротися за молодість?
конають будь-яке найсміливіше і найвиба-
звертаються за омолодженням.  
гливіше побажання клієнта. Але 
У «ХЕЛСІ» це питання вирішуєть-
основна мета пластичної опера-
ся комплексно. Перш ніж про-
ції – надати обличчю індивідуаль-
понувати операцію, клієнта тре-
ної гармонії та м’якості, змінити ге-
ба підготувати. А після операції 
нетичний спадок, подовжити жит-
– забезпечити реабілітацію.
тя природної краси, відкоригувати 
–  Хіба це роблять не в кожній 
несправедливості природи й подо-
клініці такого профілю?
лати плин руйнівного часу.
–  У тім-то й річ, що не в кожній.
–  І ще одне запитання – про 
–  Які гарантії мають клієнти 
горбинки на носі та скошені під-
«ХЕЛСІ»? 
боріддя. Інакше кажучи, про ри-
–  Це залежить від складнос-
нопластику та ідеальний гармо-
ті операції, точніше – від бажан-
нійний профіль…
ня клієнта. Звісно, сучасна плас-
  Ідеал сучасної ринопласти-
тика – не казка, а реальність. Але, 
ки  – найбільш природний зов-
не все залежить від грошей, що їх 
нішній вигляд і непомітність слі-
клієнт може заплатити за красу. 
дів операційного втручання. Ска-
Складність лікувального проце-
жімо, ніс не має бути ідеально 
су залежить насамперед від стану 
прямим, а підборіддя – непропо-
здоров’я самого клієнта, від його 
рційним. На попередній консуль-
генетики, якості шкіри та способу 
тації хірург вивчить весь комп-
життя.
лекс обличчя клієнта і тільки піс-
Наша клініка дає клієнтам ще 
ля цього запропонує йому мож-
один шанс. Жодний пластичний хі-
ливі варіанти вирішення пробле-
рург не гарантуватиме пацієнто-
ми. Завдання пластичного хірурга 
Пластика – не казка, а реальність
ві, що після операції той отримає 
полягає в тому, аби після корек-
нову роботу і підвищення на служ-
ції ніс і підборіддя пацієнта гар-
бі. Важливе інше: ми гарантуємо 
монійно вписувалися в інші час-
другу молодість. Людина починає 
тини обличчя. Не думайте, що все 
Краса не має віку. Чим раніше про неї подбаєте, тим менше шансів  
дивитися на світ іншими очима.  
це дуже просто. Скажімо, занад-
І радіти з того, що в її житті відбува-
то масивне або висунуте вперед 
у «гусячих лапок» прописатися на вашому обличчі
ються нові, приємні зміни.
підборіддя надає обличчю агре-
–  Чи захищені пацієнти плас-
сивності, а скошене назад – пред-
тичної хірургії у правовому плані?
ставляє людину як слабохарак-
–  Захищені максимально.
терну.
–  Люди завжди прагнули зробити  
–  Так, але – і про це не варто забувати – 
тетично привабливу людину звертають ува-
–  Бернард Шоу казав: «Най-
  Як часто змінюють свій про-
себе гарнішими та привабливішими.  
за тих далеких часів боротьба за приємну 
гу. Цим можна пишатися. Але кожному по-
важливіше в нашому житті – не 
філь чоловіки?
Так було завжди. Згадайте лишень зна-
зовнішність потребувала від жінок справ-
тенційному клієнтові варто пам’ятати: озна-
помилитися дверима». Як не по-
–  Доволі часто. При чоловічій 
мениту царицю Єгипту. Якщо гадаєте, що 
жніх жертв і неабиякої сміливості. Адже  
кою найвищої якості роботи пластичного 
милитися дверима, йдучи на зу-
ринопластиці носи роблять масив-
Клеопат ра була красивою від народжен-
не кожна маска чи притирання були корис-
хірурга є те, що ця робота залишається ніби 
стріч із пластичним хірургом?
нішими, а підборіддя – вольови-
ня, то дуже помиляєтесь. Але вона стала 
ні для масового застосування.
непомітною. Тобто, якщо її помічають і ка-
–  Театр починається з вішал-
ми. Операція не несе в собі ризи-
еталоном жіночої краси – завдяки ліку-
–  Чого треба остерігатися борцям за 
жуть, що ви маєте чудовий вигляд, це одне. 
ки, а клініка пластичної хірургії 
ків. Єдиний ризик – можливе роз-
вальним ваннам, омолоджувальним мас-
красу сьогодні?
А от коли одразу ж питають: «Ти якось змі-
вищого класу – з вивіски та реко-
чарування клієнта в обраній формі. 
кам, різним масажам і золотим ниткам, 
–  Контактів з непрофесіоналами. На 
нилася – мабуть, зробила пластичну опе-
мендацій своїх постійних клієнтів. 
Але консультації фахівців, які праг-
що їх використовувала для поліпшен-
жаль, шахраї та халтурники трапляються 
рацію?» – це незаперечне свідчення того, 
Ім’я «ХЕЛСІ» відоме не тільки у Ве-
нуть зрозуміти пацієнта, допомага-
ня своєї зовнішності, –так розпочав своє 
часто. І щоб не було прикро за марно ви-
що хірург зробив неякісну роботу. Така моя 
ликій Британії. Респектабельний 
ють уникнути усіляких негараздів.
інтерв’ю «Народному депутату» провід-
трачені гроші, раджу звертатися лише до 
особиста думка, і я її ніколи не зміню.
район Києва (вул. Московська, 
Якщо ми гарантуємо клієнтам ще 
ний пластичний хірург клініки «ХЕЛСІ»  
визнаних та авторитетних клінік.
–  Серед ваших пацієнтів більшість – 
46/2), витончений дизайн самої 
один шанс – ми його їм гарантуємо.
Річард Майлз.
–  Що може зробити сучасний плас-
жінки?
клініки, щира усмішка працівни-
–  Пане Річарде, не лише Клеопатра 
тичний хірург?
–  Відсотків на 70. Щоправда, останнім 
ків і гарантія якісної роботи – це 
Розмову веде 
прагнула змінити свою зовнішність і до-
–  Нині пластична хірургія спроможна 
часом кількість чоловіків-клієнтів також 
наша візитівка.
Ярослав Богомаз
сягла в цьому чималих успіхів…
творити дива. Звісно, на гармонійну та ес-
збільшилась. Отже, чоловіки стають не бай-
72
73
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Похожие:

1 2 3 2 3 содержание iconСодержание
Ооп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло
1 2 3 2 3 содержание iconБизнес план создания крематория в г. Хабаровске Содержание
Содержание
1 2 3 2 3 содержание iconБизнес план создания крематория в г. Хабаровске Содержание
Содержание
1 2 3 2 3 содержание iconСодержание Содержание 1 Теоретические вопросы для студентов специальности «Менеджмент организации» 2
Законы организации, их характеристика (синергии, наименьших, самосохранения и др.) 5
1 2 3 2 3 содержание iconСодержание содержание 2
Деятельность предприятия в модели воспроизводится посредством описания движения денежных потоков (поступлений и выплат, Cash-Flow)...
1 2 3 2 3 содержание iconСодержание номера содержание номера
I. Общие положения
1 2 3 2 3 содержание iconПлан производственно хозяйственной деятельности, его содержание и порядок разработки Содержание
План производственно хозяйственной деятельности, его содержание и порядок разработки
1 2 3 2 3 содержание icon1. Сущность, предмет и содержание менеджмента Предметные области управления и менеджмента. Управление и менеджмент как области научного знания, как практика и искусство. Объект, предмет и метод в управлении и менеджменте
Программа предназначена для оценки знаний будущих аспирантов Объем материала программы полностью отображает содержание учебного плана...
1 2 3 2 3 содержание iconУчебная программа курса «Основы экономики и предпринимательской деятельности: содержание и методика преподавания»
«Основы экономики и предпринимательской деятельности: содержание и методика преподавания» (144 часа) – эк-3
1 2 3 2 3 содержание icon01 содержание

Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница