Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011
PDF просмотр
НазваниеAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011
страница1/117
Дата конвертации29.08.2012
Размер1.53 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENİ KİTABLAR 
 
 
 
 
 

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 
 
2011, № 1 (28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI  •  2011 
 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
P R E Z İ D E N T     K İ T A B X A N A S I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni  kitablar:  аnnotasiyalı  biblioqrafik  göstərici.  2011,  №  1  (28).-  Bakı,  2011.- 
266 s. 
 
 
 
 
 
Göstəricidə  2011-ci  il  yanvar  –  mart  aylarında  Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti 
İşlər  İdarəsinin  Prezident  Kitabxanasının  fonduna  daxil  olan  və  Elektron  kataloqa  (EK) 
salınmış yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir. 
Göstərici  Kitabxana  Biblioqrafiya  Təsnifatının  şöbələrinə  uyğun  olaraq  dillər  üzrə 
tərtib olunmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
P R E Z İ D E N T     K İ T A B X A N A S I  
 
MÜNDƏRİCAT 
2 TƏBIƏT ELMLƏRI ........................................................................................................................................8 
20 Təbiət elmləri bütövlükdə ............................................................................................................................................... 9 
22 Fizika-riyaziyyat elmlər ............................................................................................................................................... 11 
22.1 Riyaziyyat ................................................................................................................................................................ 11 
22.2 Mexanika.................................................................................................................................................................. 13 
22.3 Fizika ........................................................................................................................................................................ 14 
24 Kimya. Kimya elmləri .................................................................................................................................................. 16 
26 Yer haqqında elmlər..................................................................................................................................................... 17 
26.1 Geodeziya elmləri. Kartoqrafiya ............................................................................................................................ 17 
26.2 Qeofizika elmləri ..................................................................................................................................................... 18 
26.3 Geologiya elmləri .................................................................................................................................................... 19 
26.8 Coğrafiya elmləri ..................................................................................................................................................... 20 
28 Biologiya elmləri............................................................................................................................................................ 22 
3 TEXNIKA. TEXNIKI ELMLƏR ............................................................................................................... 25 
30 Texnika və Texniki elmlər bütövlükdə ...................................................................................................................... 26 
31 Energetika ...................................................................................................................................................................... 28 
32 Radioelektronika ........................................................................................................................................................... 29 
35 Kimya texnologiyası. Kimyəvi istehsal ...................................................................................................................... 33 
36 Yeyinti sənayesi ............................................................................................................................................................. 34 
37 Yüngül sənaye. Ağac texnologiyası ............................................................................................................................ 36 
38 İnşaat ............................................................................................................................................................................... 37 
39 Nəqliyyat ......................................................................................................................................................................... 39 
4 KƏND VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI .......................................................................................................... 40 
40.3 Torpaqşünaslıq .......................................................................................................................................................... 40 
41 Ümumi bitkiçilik ........................................................................................................................................................... 41 
42.Xüsusi (fərdi) bitkiçilik ................................................................................................................................................ 42 
44 Bitkilərin mühafizəsi .................................................................................................................................................... 43 
46 Xüsusi heyvandarlıq ..................................................................................................................................................... 44 
47 Ovçuluq təsərrüfatı. Balıq təsərrüfatı ....................................................................................................................... 45 
5 SƏHIYYƏ. TIBB ELMLƏRI ...................................................................................................................... 46 
51 İctimai gigiyena və səhiyyənin təşkili. Gigiyena. Epidemiologiya ......................................................................... 47 
52 Ümumi patologiya. Tibbi virusologiya, mikrobiologiya və parazitologiya. Formokologiya. Formasiya. 
Toksikologiya ...................................................................................................................................................................... 49
 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117


Похожие:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconЗакон Красноярского края от 04. 12. 2008г. №7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»
Абанского района от 25. 02. 2011 №185-п, от 18. 03. 2011 №251-п, от 06. 04. 2011 №308, от 11. 07. 2011 №638-п, от 14. 11. 2011 №1151-п,...
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconПостановление
В редакции постановлений от 01. 03. 2011 №95, от 03. 08. 2011 №483, от 29. 08. 2011 №553, от 28. 11. 2011 №175
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconПостановление
В редакции постановлений от 01. 03. 2011 №95, от 03. 08. 2011 №483, от 29. 08. 2011 №553
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconОтчет о результатах аудита управления имуществом, сданным/взятым в наем ао „Banca de Economii” за период 2008-2011 годов
Программы аудиторской деятельности на 2011 год, утвержденной в новой редакции Постановлением Счетной палаты №21 от 14. 07. 2011,...
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconРаспоряжение от 12. 09. 2011 №191 Нарушены требования: ст. 11 Фз «О недрах»
Информация о проведенных и планируемых проверках на территории Центрального федерального округа за период с 26. 09. 2011 г по 30....
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconРаспоряжение от 31. 08. 2011 №181 Нарушены требования: ч. 1 ст. 12; ч. 1 ст. 30; ч. 1 и ч. 3 ст. 14 Фз «Об охране атмосферного воздуха»
Информация о проведенных и планируемых проверках на территории Центрального федерального округа за период с 12. 09. 2011 г по 16....
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconЗакона Республики Бурятия «о программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 2015 годы» за 2011 год
«о программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы» за 2011 год (Собрание законодательства Республики...
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 icon«вестник комсомольского района» №17а от 23 июня 2011 года
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23. 05. 2011 №21 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 01. 04. 2011...
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, 2011 iconГодовой отчет 2011 ГАЗПРОМ НЕФТЬ годовой отчет 2011 1 содержание обращение к акционерам, инвестиционная деятельность
Информационная политика «Газпром работы компании в 2011 Г. нефти» ивзаимодействие с органами по видам деятельности
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница